Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Skoczowskie Koło PTTK wybrało prezesa

W Skoczowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Skoczowskiego Koła PTTK. Na kolejną, czteroletnią kadencję wybrany został dotychczasowy prezes Koła - Krzysztof Greń. Podczas spotkania nie zabrakło uroczystej chwili - wręczenia odznaczeń i dyplomów zasłużonym działaczom PTTK.

W sali MCK Pod Pegazem, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Miejskiego Koła PTTK w Skoczowie. - Zrobiliście kawał porządnej roboty i robicie to od wielu lat. Nie byłoby tej pięknej historii, gdyby nie ludzie, którzy tworzą to koło. Dzięki temu, że są to osoby z zamiłowania, kochający to, co robią, ma to duszę i fantastycznie funkcjonuje. Gratuluję osiągnięć tylu imprez i rozsławiania imienia Skoczowa – mówił do zebranych Mirosław Sitko, burmistrz Skoczowa.

Jacek Tyczkowski, prezes PTTK Beskid Śląski w Cieszynie, podkreślał nie tylko działalność edukacyjną koła, jego akcje dla młodzieży, rajdy, które organizuje. Dziękował również za akcje społeczne m.in. renowację schronu Na Kamiennym. - Jesteście najstarszym kołem w Polsce, to zobowiązuje. I trzeba podkreślić to, że ta nieprzerwana działalność jest znana w całym kraju - dodał..

Jak zaznaczano podczas spotkania, ważną inicjatywą, którą od 2003 roku zajmuje się skoczowski PTTK, to akcja 'Zdobywaj Góry, Zdobywaj GOT'. - Na obecny rok plan wycieczek jest już gotowy, zdobywamy nasze Beskidy, zdobywamy góry. To nie są trudne wyprawy. Początkowo chodziła młodzież z naszych szkół, teraz są to głównie osoby dorosłe – podkreślał Piotr Stebel, koordynator tego programu. Inną cenną inicjatywą, którą od 2013 roku zajmują się PTTKowcy wspólnie z Miejskim Centrum Kulktury, to prelekcje połączone z pokazem przeźroczy. W 28 takich spotkaniach uczestniczyło ponad 2 tysiące osób.

Jak zaznaczono, w ostatnich latach działalność koła nie tylko zwiększa się, ale jest nim coraz większe zainteresowanie. Obecnie należy do niego 111 członków.

Walne zebranie koła miejskiego połączone było z wyborami nowych władz. Na stanowisko prezesa ponownie wystartował i nim został – Krzysztof Greń. Wiceprezesami zostali: Katarzyna Kulisz, Przemysław Ochantel. Pozostali członkowie zarządu:
Sekretarz - Irena Greń, Skarbnik - Halina Broda, Członkowie - Zbigniew Bieta, Tomasz Kędzior, Witold Kożdoń, Wiesław Pleciak, Piotr Stebel, Katarzyna Szweblik, Emilia Turska, Dariusz Wawrowicz.
Delegatami na Zjazd Oddziału zostali wybrani: Irena Greń, Krzysztof Greń, Tomasz Kędzior, Halina Kocurek, Katarzyna Kulisz, Przemysław Ochantel, Wiesław Pleciak.

Spotkanie było też okazją do wręczenia odznaczeń i nagród. Tytuł Honorowego Prezesa Koła otrzymał Tadeusz Tobiasiewicz. Tytuł Honorowego Członka Zazrądu Koła otrzymali: Jolanta Kuc, Pelagia Lasota, Kaziemierz Pietor, Krystyna Pilorz i Jerzy Terbak.
Brązową Honorową Odznakę PTTK otrzymał Jerzy Terbak. Odznakę 'Zasłużony w pracy PTTK śród Młodzieży' w stopniu brązowym otrzymali: Zbigniew Bieta i Tomasz Kędzior.
Dyplom PTTK otrzymali: Halina Kocurek, Joanna Ochantel i Przemysław Ochantel.

Dyplom przyznany przez Radę Prezesów Oddziałów PTTK województwa Śląskiego otrzymali: Halina Broda, Przemysław Ochantel i Wiesław Pleciak.

Odznakę Honorową Zarządu Oddziału PTTK 'Beskid Śląski' w Cieszynie 'Za pomoc i współpracę' otrzymali: Marian Herzyk, Marek Kuś,, Mirosław Lapczyk i Arkadiusz Mleczko.

Odznakę '25 lat w PTTK' otrzymali Roman Mucha i Edward Sikora.

Dyplom Uznania Zarządu Koła Miejskiego PTTK w Skoczowie otrzymali: Wojciech Biłko, Alicja Kiełczewska, Kacper Kłósko, Wilhelm Pieszka i Andrzej Werpechowski.

Podziękowania złożono również wieloletniej skarbniczce koła – Emilii Turskiej. Samo skoczowskie Koło również otrzymało nagrodę – jest nią Śląska Honorowa Odznaka PTTK.

Jan BaczaPoniżej prezentujemy sprawozdanie z działalności Miejskiego Koła PTTK w Skoczowie za minione cztery lata. Podczas zebrania przedstawił ją obecny prezes koła Krzysztof Greń.

Zarząd w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie:
Prezes Greń Krzysztof
viceprezes Stebel Piotr
Sekretarz Greń Irena
Skarbnik Turska Emilia
Członkowie: Bieta Zbigniew, Broda Halina, Kędzior Tomasz, Kulisz Katarzyna, Ochantel Przemysław, Pleciak Wiesław, Terbak Jerzy,
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Zahraj Jerzy, Zastępca Przewodniczącego Kocurek Halina, Członek Ochantel Joanna

W ostatnim okresie odeszli od nas:
5 maja 2013 roku zmarł Karol Janicki,
25 lutego 2014 roku zmarł Leszek Lasota,
4 stycznia 2016 roku zmarł Jerzy Kozieł - Członek Honorowy PTTK, Prezes Honorowy naszego Koła.
oraz Tadeusz Pońc, były czonek zarządu.

W okresie jesienno – zimowym wspólnie z Miejskim Centrum Kultury zorganizowaliśmy prelekcje połączone z wyświetlaniem kolorowych przeźroczy. Od stycznia 2013 do grudnia 2016 roku odbyło się 28 prelekcji, w których uczestniczyło 2017 osób.
W okresie czterech lat zorganizowaliśmy 4 kuligi, jeden na Stecówce, trzy w Brennej Leśnicy, w których wzięło udział około 130 uczestników. Dziękuję organizatorom: Joannie i Przemysławowi Ochantel oraz Piotrowi Steblowi.
Corocznie, w marcu uczestniczyliśmy w międzynarodowym Rajdzie „Ku Źródłom Wisły”, trzykrotnie zdobywając puchar za 2 i 3 miejsce, jako „najliczniejsza drużyna”.

Jak co roku, 1 maja kilku osobowa grupa członków naszego Koła uczestniczyła w „umownym” rozpoczęciu sezonu turystycznego na Kamiennym w Wiśle zorganizowanym przez Koło Miejskie PTTK z Cieszyna.
Umownie rozpoczynaliśmy sezon turystyczny w okresie Zielonych Świąt, smażeniem jajecznicy na Kamiennym w Wiśle i w ośrodku „Hucuł” w Brennej Jatnym. W spotkaniach tych wzięło udział około 150 uczestników.

Tradycyjnie w ostatnią sobotę maja organizowane były rajdy górskie dla młodzieży skoczowskich szkół. Meta każdego z nich znajdowała się, co roku w innym zakątku Beskidu Śląskiego. W czterech rajdach wzięło udział 415 uczestników.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 wycieczek autokarowych, w których uczestniczyło 291 osób. Organizatorami tych wycieczek byli: Joanna i Przemysław Ochantel.

W naszym Kole jest czterech członków, którzy zdobyli odznakę Głównego Szlaku Beskidzkiego w stopniu „Diamentowym”. Do kolegi Tomasza Kędziora, (który zdobył tą odznakę w 2012 roku) dołączyli: Ireneusz Białożyt (w 2013 roku), Dariusz Wawrowicz (w 2014 roku), Mariusz Kluszczyński (w 2015 roku).

W 2015 roku - kolega Wiesław Pleciak zdobył Złotą Odznakę Głównego Szlaku Beskidzkiego.
W czerwcu 2015 roku Dariusz Wawrowicz i Wiesław Pleciak zainicjowali zdobywanie odznaki Głównego Szlaku Sudeckiego „na raty”. Dołączyli do nich: Katarzyna Szweblik, Alicja Kiełczewska, Irena Greń, Halina Kocurek, Tomasz Kędzior, Wilhelm Pieszka, Tomasz Raszka, Krzysztof Greń i maskotka wyprawy - pies TINA. 22 maja 2016 roku, po 10 miesiącach, zakończyliśmy jej zdobywanie. Odznakę w stopniu „złotym” zdobyli: Irena Greń, Halina Kocurek, Tomasz Kędzior, Wiesław Pleciak, Dariusz Wawrowicz, Krzysztof Greń.

W październiku i listopadzie 2016 roku przeszliśmy Główny Szlak Świętokrzyski, tym samym zdobywając odznakę w stopniu złotym, dokonali tego: – Irena Greń, Ewa Jagosz, Ewa Druch, Małgorzata Gierczak, Tomasz Kędzior, Wilhelm Pieszka, Grzegorz Jagosz, Łukasz Lasicz, Andrzej Koczur, Dariusz Wawrowicz, Zdzisław Makowski, Wiesław Pleciak oraz Krzysztof Greń.

Dużym powodzeniem cieszyła się prowadzona przez Piotra Stebla akcja pod hasłem „Zdobywaj góry, zdobywaj GOT”, w okresie ostatnich 4 lat odbyło się 66 wycieczek w których wzięło udział 1442 osoby. W Polsce wędrowaliśmy po wszystkich pasmach górskich, od Gór Izerskich z Wysoką Kopą po Bieszczady z najwyższym szczytem – Tarnicą. Wędrowaliśmy również po słowackiej Małej i Wielkiej Fatrze, Górach Choczańskich i czeskich Jesenikach oraz słoweńskich Alpach Julijskich. Do ważniejszych wycieczek, zaliczyć również trzeba przejście „Orlej Perci”.

W 2015 roku nasi członkowie: Tomasz Kędzior i Dariusz Wawrowicz, chodzili po włoskich Dolomitach i austriackich Alpach, zdobywając najwyższy szczyt tego kraju - Glossglockner ( 3 798 m npm),

12 maja 2015 w osobach Emilii Turskiej, Ireny Greń, Wiesława Pleciaka, Piotra Stebla, Witolda Kożdonia, Jerzego Zahraja, Andrzeja Warpechowskiego, Krzysztofa Grenia uroczyście odsłoniliśmy tablicę z nazwą najwyżej położonego punktu na terenie naszej Gminy „Górka Wilamowicka 389 m npm”, warto tutaj wspomnieć, że najniższym punktem na terenie naszej Gminy jest miejsce na granicy Ochab i Drogomyśla (koryto rzeki Wisły) położone na wysokości około 260 m npm.

W maju 2016 roku Alicja Kiełczewska, Katarzyna Kulisz, Dariusz Wawrowicz, Tomasz Kędzior oraz Witold Kożdoń byli w austriackich Alpach. Ich celem były tamtejsze ferraty.

W lipcu 2016 roku Tomasz Kędzior, Dariusz Wawrowicz, oraz Witold Kożdoń zdobyli dwa alpejskie czterotysięczniki dołączając do poprzedników z naszego Koła: Jerzego Kozła, Piotra Stebla, Rafała Łamacza.

W drugą niedzielę września organizowaliśmy „Pieczenie Barana” na szczytowej polanie Starego Gronia w Brennej. W roku 2016 impreza odbyła się po raz 65. Łącznie, w ciągu czterech lat wzięło w niej udział 1410 turystów.

W październiku 2016 roku Dariusz Wawrowicz zdobył odznakę „Tatrzańskie Dwutysięczniki” w stopniu „złotym”. Kilku członków naszego Koła jest w trakcie zdobywania kolejnych stopni – brązowego, srebrnego i złotego.

11 listopada 2016 roku w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczysta sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, na której Krzysztof Greń z rąk Mirosława Sitko Burmistrza Skoczowa oraz Fryderyka Białonia radnego Rady Miejskiej Skoczowa otrzymał Laur Srebrnej Cieszynianki za działalność kulturalną i turystyczną o zasięgu gminnym oraz powiatowym.

Członkowie naszego Koła pomagali przy schronie turystycznym na Kamiennym i tak:
w listopadzie 2014 Michał Bączek, Zbigniew Duda, Leszek Greń oraz Krzysztof Greń zrobili 3 nowe „ławy”, zamontowane na polanie otaczającej schron. Prace te zostały wykonane w czynie społecznym. Mamy nadzieję, że posłużą one przez następne kilkanaście lat turystycznej braci.

W kwietniu 2016 Irena Greń, Alina Pleciak, Wilhelm Pieszka, Wiesław Pleciak, Tomasz Kędzior, Witold Kożdoń, Dariusz Wawrowicz, Krzysztof Greń pomagali w pracach porządkowych wokół schronu turystycznego na Kamiennym. Dodatkowym efektem tej pracy były drewniane ławy wykonane przez Wieśka i Darka.

W sierpniu 2016 roku Przemysław Ochantel, Tomasz Kędzior oraz Piotr Konieczny pomagali w malowaniu dachu.
W 2016 roku do grupy zagospodarowania schronu na Kamiennym z naszego Koła dołączyli: Przemysław Ochantel oraz Piotr Konieczny.
Kolejni członkowie naszego Koła otrzymali Dyplomy „Zdobywcy Korony Gór Polski” wraz z odznakami. W listopadzie 2015 roku dokonali tego: Halina Kocurek, Karina Stebel, Piotr Stebel oraz Jakub Stebel a w kwietniu 2016 roku Małgorzata Gierczak.
Dwukrotnie, wspólnie z Oddziałową Komisją Ochrony Przyrody działającą przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie zorganizowaliśmy akcję „Sprzątania wałów Wisły”.

Dwukrotnie w ciągu roku odbywają się rajdy organizowane przez cieszyński Oddział PTTK. W okresie czterech lat pomagali w ich organizacji: Joanna Ochantel, Irena Greń, Przemysław Ochantel, Piotr Stebel oraz Krzysztof Greń.

W 2016 roku trzech członków naszego Koła zdobyło najwyższą odznakę Turysta Przyrodnik w stopniu „Duża Złota” a mianowicie: Andrzej Warpechowski, Irena Greń, Krzysztof Greń. W cieszyńskim Oddziale są to odznaki o numerach 3, 4 i 5.

W kwietniu 2013 roku ukazał się 25 numer Kroniki Skoczowskiej. Zamieszczone w niej zostały dwa artykuły Ireny Greń:
„Z Peru i Boliwii po beskidzki diament” oraz Już 10 lat akcji „Zdobywaj góry, zdobywaj GOT”

W wydaniu „XVII Kalendarza Miłośników Skoczowa” na rok 2016 ukazał się artykuł Krzysztofa Greń „85 lat działalności Koła PTTK w Skoczowie 1930 - 2015” wraz ze zdjęciami Ireny i Krzysztofa Greniów. W wydaniu „XVIII Kalendarza Miłośników Skoczowa” na rok 2017 ukazał się artykuł Ireny Greń „PTTK w Sudetach” oraz zdjęcia Ireny i Krzysztofa Greniów.

Dużym powodzeniem cieszyły się, zorganizowane przez członków naszego Koła zabawy „andrzejkowe”. W okresie tej kadencji odbyły się trzy zabawy, w których wzięło udział 118 osób.

Sekretarz naszego Koła Irena Greń w 2015 roku przeprowadziła cykl prelekcji skierowanych do młodzieży szkolnej z okazji roku papieskiego pod tytułem „Szlaki Jana Pawła II” w których uczestniczyło około 120 osób. W roku 2016 na zaproszenie księdza Wiesława Łyżbickiego gościła w Zespole Szkół nr 1 w Skoczowie, gdzie razem z Kacprem Kłósko przeprowadziła pogadanki połączone z prezentacja multimedialną i pokazem sprzętu turystycznego pod tytułem „Na szlaku przygody”. W spotkaniach wzięło udział około 240 osób.

Zwyczajem jest, że ostatnie zebranie na koniec każdego roku jest zebraniem opłatkowym. Jest to podsumowanie całorocznej turystycznej pracy. W tym miejscu składam szczególne podziękowania dla Emilii Turskiej, Haliny Kocurek, i Jerzego Terbaka. To na ich barkach spoczywało główne przygotowanie kulinarnej części tych uroczystości.

Na dzień 31 grudnia 2016 stan kadry programowej naszego Koła przedstawia się następująco (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy, opiekunowie przyrody, znakarze,): Biłko Wojciech, Filipek Krystyna, Greń Irena, Greń Krzysztof, Kisza Natalia, Ochantel Joanna, Pleciak Wiesław, Stebel Piotr, Tobiasiewicz Tadeusz, Warpechowski Andrzej.

Po szczegóły zapraszam do kronik, które od kilkunastu lat prowadzą Irena Greń i Piotr Stebel.
W czasie trwania tej kadencji liczba naszych członków z opłaconymi składkami przedstawiała się w następujący sposób:
w 2013 roku - 107 osób,
w 2014 roku - 100 osób,
w 2015 roku - 109 osób,
w 2016 roku - 111 osób.

Do ważniejszych wydarzeń w minionej kadencji można zaliczyć:
23 marca 2013 roku odbył się XXVI Zjazd Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie – kolega Piotr Stebel został wybrany członkiem Zarządu.
W marcu 2014 kolega Krzysztof Greń został wybrany na Przewodniczącego Komisji Odznaczeń i Wyróżnień przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie
W dniach 6 do 8 czerwca 2014 w Ustroniu odbyło się Ogólnopolskie Forum Fotografii Krajoznawczej. Organizatorem Forum był Klub Fotograficzny START, w którego skład wchodzą członkowie naszego Koła PTTK – Irena Greń, Gabriela Jaworowska,
Krzysztof Greń.
22 listopada 2014 roku Kapituła Odznaczeń i Wyróżnień Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego przyznała następujące wyróżnienie: „Wpis Do Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK Województwa Śląskiego” dwóm członkom naszego Koła, koledze Kazimierzowi Pietorowi oraz Tadeuszowi Tobiasiewiczowi. Pragnę nadmienić, że kolega Kazimierz Pietor obchodził w tym dniu swoje 85 urodziny, życzenia urodzinowe złożyli mu obecni na tym spotkaniu koleżanki i koledzy a wśród nich Roman Bargieł Prezes Zarządu Głównego PTTK.
11 kwietnia 2015 w sali widowiskowej cieszyńskiego Domu Narodowego odbyła się uroczystość 105-lecia Oddziału PTT-PTTK „Beskid Śląski”, na której dwóch członków naszego Koła – Irena Greń i Piotr Stebel otrzymali Honorowe Odznaki „Za Zasługi dla Turystyki” z rąk Prezesa Zarządu Głównego PTTK Romana Bargieła.
25 kwietnia 2015 roku w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie uroczyście obchodziliśmy 85-lecie naszego Koła. Wielu z naszych działaczy zostało wyróżnionych i odznaczonych. Po szczegóły zapraszam do kroniki. Naszą uroczystość uświetnił występ zespołu regionalnego „Strumień”.
29 kwietnia 2015 roku z rąk wicewojewody śląskiego Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Krzysztof Greń.
W czerwcu 2016 roku podczas 49 Dni Skoczowa zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną na skoczowskim Rynku, wystawione zdjęcia były autorstwa: Alicji Kiełczewskiej, Gabrieli Jaworowskiej, Katarzyny Kulisz, Ireny Greń, Tomasza Kędziora, Dariusza Wawrowicza, Wiesława Pleciaka, Krzysztofa Grenia.

2 sierpnia 2016 roku obyło się ostatnie zebranie w świetlicy naszego Koła przy ulicy Mickiewicza 10. Na zebraniu były chwile wspomnień z minionych lat oraz poruszono sprawy remontu i przeprowadzki do nowego lokalu przy ulicy Krzywej 4. Z rąk byłego prezesa Koła Tadeusza Tobiasiewicza Prezes Krzysztof Greń otrzymał toporek, który należał do pierwszego prezesa Koła Karola Kiszy. Dzięki ofiarnej pomocy naszych członków (trzeba było przeprowadzić „drobny remont”) już 23 sierpnia odbyło się pierwsze zebranie w „nowym lokalu”. Szczególne podziękowanie dla kolegi Wilhelma Pieszki, który sam pomalował nasze pomieszczenia.

Uroczyste otwarcie nowej świetlicy w obecności Burmistrza Skoczowa Mirosława Sitko odbyło się 4 października.
2 listopada 2016 roku po raz pierwszy w naszej historii wydaliśmy kalendarz na 2017 rok z fotografiami naszych członków. Pomysłodawcą tego pomysłu był Dariusz Wawrowicz. Kalendarz w ilości 100 sztuk rozszedł się jak „świeże bułeczki”.
W szeregach naszego Koła są członkowie z 25-letnim stażem w PTTK: Michał Kabiesz, Urszula Baron, Pelagia Lasota, Jerzy Zahraj, Jacek Pietor, Małgorzata Odlewany, Jolanta Kuc, Krzysztof Greń, Emilia Turska, Edward Sikora, Roman Mucha, Piotr Stebel, Łukasz Wajdzik, Irena Greń, Wiesław Pleciak.
Są również osoby z 50-letnim stażem: Tadeusz Tobiasiewicz, Kazimierz Pietor, Krystyna Pilorz, Franciszek Słupski, Aniela Tobiasiewicz, Stefan Baszczyński.

Jeżeli chodzi o plany na następną kadencję to kontynuowane będą nasze sztandarowe imprezy, czyli:
Smażenie jajecznicy na umowne rozpoczęcie sezonu turystycznego,
Rajd górski dla młodzieży szkolnej Gminy Skoczów
„Pieczenia Barana” na szczytowej polanie Starego Gronia w Brennej
W okresie jesienno – zimowym prelekcje połączone z wyświetlaniem przeźroczy
kontynuacja akcji „Zdobywaj Góry, zdobywaj GOT”
Dodatkowo:
W 2017 roku obchodzimy 750-lecie Skoczowa, nasze Koło włączy się w te uroczystości organizując zlot gwiaździsty i palenie ognisk sobótkowych,

Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim osobom, dzięki którym działalność naszego Koła jest tak obfita. Serdecznie dziękuję władzom naszego miasta a w szczególności Panu Mirosławowi Sitko Burmistrzowi Skoczowa. Dziękuję Panu Wojciechowi Tatka za udostępnianie miejsca na portalu „ox.pl” dla naszej strony internetowej, która cieszy się ogromnym powodzeniem. Duże podziękowania należą się również osobom, które w różnoraki sposób wspomagają działalność naszego Koła, myślę tu o: Panu Arkadiuszowi Mleczko, Panu Markowi Kusiowi, Panu Marianowi Herzykowi. Specjalne podziękowania kieruję do Pana Mirosława Lapczyka, który swoim przykładem wśród młodzieży szkolnej krzewi turystyczne zamiłowanie. Dziękuję władzom cieszyńskiego Oddziału PTTK za wsparcie i pomocną dłoń w naszych turystycznych przedsięwzięciach. Dziękuję również przedstawicielom lokalnych mediów, których częste artykuły promują nasze przedsięwzięcia.

Dziękuję Wam, koleżanki i koledzy, za tak aktywną i różnorodną działalność naszego Koła. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i postawie, mam nadzieję, że nasze Koło będzie nadal wzrastać.

Krzysztof Greń - Prezes Miejskiego Koła PTTK w Skoczowie

źródło: ox.pl
dodał: JB

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: