Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Sesja w Ustroniu (online)

O 14:00 rozpocznie się Sesja Rady Miasta Ustroń. O czym będą debatować ustrońscy radni?

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad LIX sesji Rady Miasta.
 3. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 4. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
 5. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Miast Partnerskich w Mieście Ustroń.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Miast Partnerskich w Mieście Ustroń.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustroń.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2024 r.”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości gminnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (ul. Papiernia).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (ul. Nadrzeczna).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja drogi powiatowej nr 2652S ul. Równica na odcinku ok. 1 km (kontynuacja remontu z 2021 roku w kierunku Równicy)".
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że uchwała Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Polana została podjęta z naruszeniem prawa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że uchwała Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Ustroń Górny została podjęta z naruszeniem prawa.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń" oraz miejscowych planów na obszarze miasta Ustroń.
 20. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 21. Sprawy bieżące Miasta.
 22. Sprawy bieżące Rady Miasta.
 23. Rada Miasta kadencji 2018-2024 w obiektywie Gazety Ustrońskiej.
 24. Zakończenie obrad sesji.

Materiały do sesji TUTAJ.

 Transmisja online:

 

NG

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: