Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Sesja w Skoczowie (na żywo)

O godz. 15:00 rozpocznie się dzisiaj (29.11.2023) w skoczowskiej Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego LIII Sesja Rady Miasta. Jakie uchwały podejmą radni?

W dzisiejszym porządku obrad skoczowscy radni zajmą się m.in. uchwałami ws. pomocy żywieniowej tj. programu „Posiłek w szkole i w domu”,  regulaminami korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej czy stawkami podatku od nieruchomości na 2024 rok.

Porządek obrad

 1. Otwarcie LIII sesji Rady Miejskiej Skoczowa VIII kadencji, przywitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wystąpienie gości.
 4. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej Skoczowa.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z działalności Burmistrza w okresie 1 - 31 października 2023 roku (druk nr 1158).
 7. Informacja na temat stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w 2023 roku, oraz inwestycji wieloletnich rozpoczętych w 2023 roku (druk nr 1152).
 8. Podjęcie uchwał:
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (druk nr 1149).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (druk nr 1150).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego "posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2024-2028 (druk nr 1151).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/432/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 kwietnia 2018 roku, w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, będących w trwałym zarządzie Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (druk nr 1148).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (druk nr 1153).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/463/2022 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 października 2022 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Skoczów na lata 2023-2030+, oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym konsultacji (druk nr 1161).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+ (druk nr 1166).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, trybu zawarcia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i zawarcie kolejnej umowy (druk nr 1159).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą na okres roku (druk nr 1160).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Skoczów (druk nr 1147).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z apelem dotyczącym uwzględnienia masy bioodpadów poddanych recyklingowi u źródła, przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (druk nr 1169).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skoczów, z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 1165).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2023 rok (druk nr 1154).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/487/2022 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2023-2035 (druk nr 1155).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 1156).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śrdnej ceny sprzedaży drewna, przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego w roku 2024 (druk nr 1167).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2024 (druk nr 1168).
 26. Informacja Przewodniczącego Rady na temat złożonych interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi.
 27. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia, komunikaty.
 28. Sprawy organizacyjne.
 29. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Miejskiej Skoczowa.

 

Materiały do sesji znajdziemy TUTAJ 

 

Transmisja online będzie dostępna TUTAJ 

 

 

red.

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: