Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Sesja Rady Gminy Goleszów (online)

29 listopada o 15:00 rozpocznie się LVIII Sesja Rady Gminy Goleszów. Co w porządku obrad?
 

Radni z Gminy Goleszów zajmą się na dzisiejszej sesji m.in. stanem oświaty w gminie, określeniem stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok czy przyjęciem uchwał ws. programów socjalnych.

Porządek obrad

1.Otwarcie LVIII sesji Rady Gminy Goleszów.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Zmiany w porządku obrad.

4.Informacja dotycząca protokołu z LVII sesji Rady Gminy Goleszów.

5.Informacje Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.

6.Informacje z prac komisji w okresie pomiędzy sesjami.

7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleszów w roku szkolnym 2022/2023.

8.Podjęcie uchwał:

1)Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów (projekt nr SA.0006.78.2023)

2)Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Goleszów na 2023 rok (projekt nr SA.0006.79.2023)

3)Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok (projekt nr SA.0006.80.2023)

4)Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok (projekt nr SA.0006.81.2023)

5)Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (projekt nr SA.0006.82.2023)

6)Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 (projekt nr SA.0006.83.2023)

7)Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Goleszów na lata 2024-2026 (projekt nr SA.0006.84.2023)

8)Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Goleszów na lata 2024 – 2026 (projekt nr SA.0006.85.2023)

9)Uchwała w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Pomoc dla mieszkańców Gminy Goleszów w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028 (projekt nr SA.0006.86.2023)

10)Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (projekt nr SA.0006.87.2023)

11)Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.27.2023 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG pochodzących z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Goleszów (projekt nr SA.0006.88.2023)

12)Uchwała w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Goleszów” na lata 2024 – 2027 (projekt nr SA.0006.89.2023)

13)Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+ (projekt nr SA.0006.90.2023)

 

9.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

10.Pytania w sprawach bieżących.

11.Wolne wnioski.

12.Zamknięcie LVIII sesji Rady Gminy Goleszów.

 Materiały do Sesji: TUTAJ

Transmisja online-  dostępna TUTAJ  

 

Red.

 

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: