Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Sesja Rady Miejskiej Cieszyna (online)

Dziś (30.11.2023) o 15:00 w Sali sesyjnej cieszyńskiego ratusza odbędzie się LVIII sesja zwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej Cieszyna. O czym radni będą dyskutować? Jakie uchwały podejmą?

Radni zajmą się m.in. budżetem miasta na 2024, ustalą opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia czy przyjrzą się wnioskom i skargom.

Szczegółowy plan posiedzenia:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 1. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6. a) przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+,
 7. b) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Cieszyna,
 8. c) ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i mieszkaniach wspomaganych prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie,
 9. d) ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie,
 10. e) utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Gminy Cieszyn – ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom „Senior +” oraz połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cieszynie,
 11. f) programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn,
 12. g) zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
 13. h) określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
 14. i) uzgodnienia prac wykonywanych w latach 2023 -2024 na potrzeby ochrony przyrody, polegających na zabiegach pielęgnacyjnych (cięciach) drzew – pomników przyrody,
 15. j) zobowiązania Burmistrza Miasta Cieszyna do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
 16. k) zmiany uchwały Nr XLIII/459/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości,
 17. l) zmiany uchwały Nr XLVII/568/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,
 18. m) określenia stawek podatku od środków transportowych,
 19. n) zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok,
 20. o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2023-2039,
 21. p) rozpatrzenia skargi osoby fizycznej z dnia 29 września 2023 r. na Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie,
 22. r) wniosku Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Śląski w Cieszynie z dnia 18 października 2023 r. o umorzenie podatku od nieruchomości za rok 2024,
 23. s) wniosku Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych z dnia 9 października 2023 r. w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 24. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie między sesjami.
 25. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 26. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania Komisji Rady i Klubów Radnych.
 27. Oświadczenia i sprawy różne.
 28. Zamknięcie sesji.

 

Transmisja z obrad dostępna będzie w dniu sesji na stronie http://cieszynmiasto.esesja.pl/  w zakładce TRANSMISJE Z OBRAD ( http://cieszynmiasto.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady)

Materiały dostępne są na stronie: http://cieszynmiasto.esesja.pl/ pod właściwą datą posiedzenia.

 

red.

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: