Sejmik przyjął budżet

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2030 oraz budżet województwa na 2018 r. Za przyjęciem uchwały budżetowej było 25 radnych, 13 opowiedziało się przeciw

Planowane wydatki mają wynieść ok. 1,87 mld zł. Jest to kwota o ok. 6% większa w porównaniu z wydatkami na rok 2017. Dochody wynoszą 1,7 mld zł i jest to wzrost o ponad 13% w stosunku do planu dochodów po zmianach na 30 września tego roku. Jest to związane z prognozowanym wzrostem wpływów z udziałów województwa w podatkach CIT oraz PIT, a także wpływem środków unijnych na realizację przez Województwo projektów w ramach RPO.

Dla zrównoważenia budżetu na 2018 rok planuje się przychody w kwocie 244,1 mln zł, których źródłem będą m.in. kredyt bankowy w łącznej wysokości 175,4 mln zł. Ma on zostać zaciągnięty m.in. na:
 

  • „Rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej REPTY Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach” – 9,6 mln zł;
  • wkład własny do projektu RPO WSL 2014-2020 „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – 4,9 mln zł;
  • zakup i modernizację budynku filologii polskiej UŚ położonego w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 16,4 mln zł;
  • inwestycje prowadzone na drogach wojewódzkich, w tym m.in. w ramach RPO WSL 2014-2020 – 33,8 mln zł.
  • zakup zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich w ramach RPO WSL 2014-2020 – 51,7 mln zł.
  •  


„Do zadań priorytetowych Zarządu Województwa w nowym budżecie należą m.in. modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie w ramach Śląskiego Parku Nauki, efektywne wdrażanie RPO 2014-2020, w tym realizacja projektów własnych w zakresie dróg wojewódzkich oraz zakupu elektrycznych zespołów trakcyjnych” - powiedział podczas sesji marszałek Wojciech Saługa.

W 2018 roku największe środki finansowe zostaną przeznaczone na transport i łączność (ok. 987 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (154,1 mln zł), oświatę i wychowanie (95,7 mln zł), edukacyjną opiekę wychowawczą (43,0 mln zł), kulturę fizyczną (32,4 mln zł) oraz ochronę zdrowia (ok. 89,4 mln zł).

Na organizację pasażerskich przewozów kolejowych w 2018 roku Województwo Śląskie planuje przeznaczyć ok. 185 mln zł. Z tej kwoty ok. 140 mln zł mają otrzymać Koleje Śląskie, a ok. 35 mln zł Przewozy Regionalne. Ponad 5 mln zł będzie przeznaczone na remont taboru kolejowego PR. Środki na ten cel zostaną przekazane do budżetu Województwa z Funduszu Kolejowego.

Rok 2018 będzie drugim rokiem realizacji podpisanej w 2017 umowy na zakup 12 sztuk pociągów. W budżecie na 2018 rok zaplanowano na ten projekt kwotę 167,2 mln zł (środki własne i UE). Zakup taboru przez Województwo Śląskie będzie realizowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Na drogi wojewódzkie zarezerwowano w budżecie ok. 557 mln zł (środki własne i UE). Do największych inwestycji zaliczyć należy m.in.:

 

  •  
  • przebudowę DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgoty Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki (53,4 mln zł);
  • budowę regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza (79,6 mln zł);
  • budowę obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942 (24,5 mln zł).

 
Zadania te realizowane są jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 przy udziale środków Unii Europejskiej. Na przedsięwzięcia drogowe na drogach wojewódzkich, przygotowywane do realizacji jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020, zaplanowano łączną kwotę ok. 192 mln zł (środki własne i UE). Bieżące remonty oraz utrzymanie dróg wojewódzkich mają kosztować łącznie ok. 33,9 mln zł.

Wśród inwestycji w ochronę zdrowia największą jest rozbudowa oraz termomodernizacja Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach (19,4 mln zł) oraz zabezpieczenie przeciw epidemiologiczne województwa śląskiego – utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie (4,2 mln zł).

Przed przyjęciem budżetu radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2030. Jej podstawowym założeniem jest realne ujęcie strony dochodów, jak i wydatków Województwa Śląskiego we wszystkich latach objętych prognozą. W celu zapewnienia wykorzystania środków europejskich przewiduje ona stosowne dochody i wydatki na wkład własny do projektów realizowanych w ramach obecnej perspektywy finansowej UE. W latach 2018-2030 wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, zatem Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymóg równowagi wewnętrznej. Również rzeczywisty, indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia utrzymuje się poniżej dopuszczalnych limitów wartości.

slaskie.pl

źródło: ox.pl
dodał:

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
kontakt z redakcją