Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Rekatolizacja po wojnie trzydziestoletniej

Goście Klubu Muzeum Ziemi Cieszyńskiej (Muzeum Těšínska) w czwartek 22 lutego wysłuchali wykładu historyka Davida Pindura na temat rekatolizacji prowadzonej na terenie Księstwa Cieszyńskiego po wojnie trzydziestoletniej.

Wykład zatytułowano "W ciągu ośmiu dni zabrano dwadzieścia siedem kościołów ewangelickich" „V osmi dnech dvaceti sedm kostelův evangelických odňali”). Prelegent opowiadał o działalności komisji religijnej w Cieszynie w 1654 r., która rozpoczęła akcję intensywnej rekatolizacji na terenie Księstwa Cieszyńskiego po wojnie trzydziestoletniej.

Po śmierci Elżbiety Lukrecji, ostatniej księżnej z cieszyńskiej linii Piastów, w 1653 roku nowym księciem cieszyńskim został cesarz Ferdynand III. Powołał on komisję religijną, na czele której stanął frydlancki proboszcz Václav František Otík z Dobřan. To właśnie członkowie tej komisji wiosną 1654 roku odebrali protestantom w Księstwie Cieszyńskim kilkadziesiąt kościołów.

Prelegent stwierdził, że Elżbieta Lukrecja, mimo, że katoliczka, to była bardzo tolerancyjna dla ewangelików. Jednak i ona była zmuszona pewne przepisy kontrreformacyjne wydać. Wyjaśnił, że po podpisaniu pokoju westfalskiego, którym zakończono wojnę 30-letnią, komisje wyznaczone przez cesarza zabierały ewangelikom kościoły, a protestanckich duchownych wypędzano. W niektórych parafiach członkowie komisji nie otrzymali klucz od kościołów i budynków parafii. W niektórych przypadkach musiano użyć wojska. Wprawdzie ewangelikom pozwolono wybudować kilka na terenie całego ogromnego Śląska kościołów z łaski. Byli jednak prześladowani, a jeśli nie wypędzani, to pozbawieni wielu praw. Książka Elżbieta lukrecja do końca swego życia była bardzo tolerancyjna dla ewangelików. Sporo szlachty w Księstwie Cieszyńskim pełniącej funkcje pozostała przy wierze ewangelickiej. Cesarz rozkazał jej wydać zarządzenie, że wszyscy ewangeliccy duchowni mają być z księstwa wypędzeni. Nie śpieszyła się jednak zbytnio z wdrożeniem rozporządzenia, a niedługo później zmarła.

Oficjalnie akcja rekatolizacyjna w 1654 roku trwała pół roku. Pindur zacytował wiele wspomnień z tamtego okresu. Przyznał też, że ewangelicy nie dali się tutaj zbyt zastraszyć i kultywowali swą wiarę, a kiedy byli prześladowani, to ukrywali się, ale wiary nie zmienili. Na początku rekatolizacji Księstwa Cieszyńskiego kościoły ewangelickie funkcjonowały po węgierskiej stronie granicy – w Czadcy czy w Kysuckém Novém Meste. Tam kościoły zostały odebrane ewangelikom później. Są przykładowo informacje o tym, że z Szańców w Mostach Koło Jabłonkowa chodzili w niedzielę na nabożeństwa na węgierską stronę, do Czadcy. Dopiero po powstaniu Rakoczego na Węgrzech i tam kościoły zostały ewangelikom odebrane. Wówczas ewangelikom pozostały już tylko tzw. leśne kościoły.

Czas pierwszego dziesięciolecia po śmierci Elżbiety lukrecji był czasem intensywnej rekatolizacji Księstwa Cieszyńskiego. W pierwszej kolejności dotknęła ona duchownych, a w dalszej kolejności także szlachtę i mieszczaństwo. W archiwach zachowały się m.in. dokumenty opisujące problemy dotyczące kielichów mszalnych, które ewangelicka szlachta trzymała w domach i używała do odprawiania nabożeństw, co nie podobało się katolickim proboszczom. Z kolei szlachta twierdziła, że kielichy te odziedziczyła po swoich ewangelickich przodkach. Prelegent zauważył, że archiwum w Cieszynie jest pełne opisów sporów o to.

Chcąc zobrazować efekty rekatolizacji Pindur zauważył, że pod koniec XVII wieku w Mostach koło Jabłonkowa większość ludności była ewangelicka, a w wieku XVIII praktycznie ewangelika się już w Mostach nie spotkało. Stwierdził, że było to dziełem zakonu Jezuitów, których działalność również pokrótce omówił.

Pindur wykład zakończył opowieścią o Kościele Jezusowym w Cieszynie, zezwolenie na budowę którego kończyło okres kontrreformacyjnych prześladowań w Księstwie Cieszyńskim. Opowiedział też o tym, jak przed patentem tolerancyjnym ewangelicy z całej dalekiej okolicy, spoza Księstwa Cieszyńskiego, a więc z Moraw i Małopolski, tajnie chodzili do Kościoła Jezusowego do Cieszyna. Chodzili stałymi drogami, mieli swoją sieć kontaktów. Przemieszczali się po całym regionie. Przez szańce jabłonkowskie przemycano z Węgier ewangelickie książki. Wielu służących na Wielkim Szańcu tzw. Wybrańców stanowiących załogę fortyfikacji samych było ewangelikami w cesarskiej służbie, więc często przemytników ewangelickich pism nie ścigali. Zakończył więc stwierdzeniem, że wszystko zależy od ludzi i zarządzenia sobie, a ludzie sobie.

W sali, w której odbywała się prelekcja, wyeksponowano wystawę planszową omawiającą historię kościoła w Gutach. Prelegent wyjaśnił, że kościół w Gutach był jednym z tych, które odebrano ewangelikom w 1654 i był symbolem tej akcji. Wystawa powstała w 2018 roku. Przez te 4 lata wędrowała. W Muzeum Ziemi Cieszyńskiej będzie prezentowana aż do lata. Chcący zapoznać się z jej bogatą treścią muszą jednak liczyć się z czytaniem w języku czeskim.

(indi)

źródło: ox.pl
dodał: indi

Komentarze

27
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2024-02-23 19:41:53
Marx.: Ferdynand III... dobrze wiedzieć komu zawdzięczamy kościelny bajzel
2024-02-23 20:28:33
Mach: Bajzel? Przecież Pindur wprowadza bajzel historyczny. Skoro mówi o rekatolizacji to wypada jasno powiedzieć, ,że reformcja polegała na wypędzeniu najpierw wiernych z kościołów katolickich, które im reformacja zabrała- więc rekatolizacja to było odebranie przez katolików co wcześniej zabrała im reformacja. Wydarzenia , przecież miały swoją kolejność. Manipulacja faktami w dzisiejszej dobie to czysta jednostronna propaganda- daleka od tolerancji.
2024-02-23 21:34:46
Marx.: srata pierdata starego frustrata, wykład był o r e k a t o l i z a c j i, i koniec i kropka - a upierdliwiec jak mu nie pasuje to niech se zacznie od początku świata studiować kolejność wydarzeń, na początek co było przed k a t o l i z a c j ą
2024-02-23 21:40:40
Marx.: a wracając do kościelnego bajzlu - Rzym od czasu jak tysiąc lat temu zaczął te ziemie i ich mieszkańców doić, tak nigdy z tego udoju nie zamierzał zrezygnować, reformacja kością w gardle stanęła papistom i niestety na naszej ziemi udało się im ją wyrugować - od tego czasu aż po dziś dzień doją aż miło, ale przez ostatnie 8 lat to widać że się tym udojem udławili z łakomstwa
2024-02-23 22:24:20
Mach: Oczywiście jak Adam Wacław książę cieszyński przeszedł na protestantyzm to w myśl zasady czyj kraj tego religia przymusił wiernych do protestantyzmu a opornych proboszczy którzy nie chcieli być pastorami wypędził z kościołów i zastąpił pastorami gdzie były wakaty a ludek tę decyzję pokornie i na kolanach przyjął bo nic nie miał do powiedzenia a opornych zakatowano, że wspomnę św. Melchiora Grodzieckiego nie mylić z św. Patrykiem alias Marx. Skoro jego synowi księciu cieszyńskiemu Wacławowi Adamowi się odmieniło i przeszedł z powrotem na katolicyzm to oczywiście przywrócono kościoły proboszczom katolickim a poddani (czytaj jego niewolnicy) na powrót pokornie się ukorzyli. Poddanym nikt kościołów nie mógł zabrać oni jedynie nadal w nich się modlili wg. dworskiej mody na wyznanie ich panów - ale to za sprawą syna Wacława Adama Księstwo Cieszyńskie stało się trójwyznaniowe -dołączyli Żydzi.
2024-02-24 08:42:30
Marx.: No to jedziemy. Skąd się wziął w takim tam i wtedy razie książe Adam Wacław, brutalnie zwalczający protestantów jako katolik? Ano zaczęło się tak, że w X wieku na terenach Wielkopolski pojawiła się grupa wojowników. Nie wiemy skąd, są różne hipotezy. Wznoszą kilka umocnionych grodów, które stają się ich bazą wypadową i ośrodkami władzy. Z nich w brutalny sposób podporządkowują sobie okoliczne osady. Podbita ludność, mówiąca tym samym językiem i wyznająca tą samą wiarę, broń boże katolicką, jest brana w niewolę i przesiedlana. Dlatego na początku X wieku okolice Gniezna należą na najrzadziej zaludnionych w regionie, w połowie tego stulecia już do najgęściej. Podbita ludność nie służy tylko przodkom Mieszka. Jest też przez nich sprzedawana dalej, głównie do najbardziej wówczas rozwiniętego cywilizacyjnie obszaru – świata islamskiego. Od hiszpańskiego kalifatu Kordoby, po Bagdad ludność z terenów dzisiejszej Polski znajduje zamożnych, wyznających wiarę proroka nabywców. Kobiety trafiają do haremów, mężczyźni rekrutowani są jako niewolni wojownicy, faktorzy, w niektórych wypadkach po kastracji jako eunuchowie w haremach. Handel ten pozwala zgromadzić elicie skupionej wokół Piastów nadwyżki, pozwalające myśleć o wejściu elity europejskiej. Potrzebuje ona jednak do tego jednej rzeczy: legitymacji. Nie jest jej dłużej w stanie dostarczyć pogaństwo, jest za to chrześcijaństwo.
2024-02-24 08:50:19
Marx.: Piastowie wiedzą, że bez ochrony Rzymu nie obronią swojego stanu posiadania na ziemiach dziś nazywających się Polską. Dokonują więc mądrego ze swojego punktu widzenia wyboru i celnej kalkulacji. Zgadzają się na swój "chrzest" i poddanie władzy Rzymu. To coś jak starania gangstera, który chce zalegalizować zgromadzone przemocą pieniądze, na pewno nie gest założenia państwa i narodu. Zamieszkujący te tereny Słowianie "Polakami" bowiem jeszcze nie byli, stali się nimi dopiero w wyniku powstania państwa (odkładając na bok uwagi o XIX wiecznym pochodzeniu współczesnego rozumienia narodowości) .Dla ich poddanych z początku niewiele to zmienia, chrześcijańscy władcy Polski z niewolniczego procederu nie rezygnują. Kościół zabrania co prawda zniewalania chrześcijan, ale po pierwsze wokół pełno jest ciągle pogańskich ludów do podbicia, po drugie, zwłaszcza na obrzeżach chrześcijańskiego świata dopuszcza się przecież wyjątki. Tak więc ten proces nie miał w żadnym razie charakteru pokojowego. Znaczą go ślady po spalonych grodach, a także skarby pełne arabskich monet, będących zapłatą za sprzedaż niewolników, jeńców wojennych z okresu podboju. Stanowili oni główne bogactwo kraju Mieszka. Z ekonomicznego punktu widzenia to zasadnicze źródło jego sukcesu. Można więc powiedzieć, że Polska zbudowana została na handlu żywym towarem, a od pewnego momentu biznes ten zyskał potężnego protektora w postaci kościoła katolickiego.
2024-02-24 08:56:45
Mach: I tu używając prymitywnej argumentacji frustrata Marx'a czytaj krzysztofamn alias św.Patryk dochodzimy do prawdy historycznej , socjologicznej a nawet czerpiemy z nauki tj. fizyki odkrywając ponownie jedną z jej zasad ,że "akcja równa się reakcji"-, że to reformacja wywołała kontrreformację, czytaj rekatolizację . Mądrość syna Wacława Adama i jego zwierzchników w Wiedniu polegała na tym, że pozwolił on i jego następcy za sprawą decyzji także w Wiedniu by nowo tworzone wyznania budowały własne świątynie z własnych środków, a to co zabrano wiernym w wyniku reformacji zostało im przywrócone. Niedouczonemu Marx'owi alias św. Patryk powiem tylko tyle ,że to tak jakby historyk Pindur indoktrynował nas o wejściu wojsk polskich na Zaolzie w 1938 r. zapominając przy tym o wejściu wojsk czechosłowackich w 1919 r. w celu zajęcia całego Księstwa Cieszyńskiego.
2024-02-24 09:03:25
Mach: Marx, alias krzysztof mn; nie pisz już nic i nie kompromituj się. Ustal najpierw durnoto czy to Adam Wacław czy Wacław Adam walczył brutalnie z protestantami czy też katolikami? Zajmij się swoim mieszkiem bo z historią już dawno nie jest ci po drodze.
2024-02-24 09:08:45
Marx.: I jesteśmy już prawie w domu. Książe Adam Wacław, ten co się "nawrócił" na katolicyzm, to syn luteranina Wacława III Adama, syna Wacława II, ten z kolei synem Kazimierza II cieszyńskiego, syna Bolesława II cieszyńskiego, syna Bolesława I, syna Przymysława Noszaka... tak, to ten od piwa. Po drodze jeszcze Kazimierz I cieszyński, Mieszko cieszyński, Władysław opolski, Henryk II Pobożny, i tak dalej i dalej. Wszyscy oni od handlarzy niewolnikami z Wielkopolskie się wywodzący, posłusznie Rzymowi ulegli i pozwalający na golenie, strzyżenie i dojenie owieczek zamieszkujących tereny na których panowali. Proste, co nie? I tak dobrze żarło przez kilka wieków, a potem ta zaraza Luter i do tego Gutenberg, diabelski pomiot, sypnęli piachu w tryby papieskiego biznesu. No nie mógł przecież papież pozwolić sobie na utratę takiej dochodowej owczarni, a przez szatański wynalazek druku zaraza reformacji po całym świecie, a w szczególności po Europie się rozlała. Krwawe rzezie i wieloletnie wojny, tak Rzym starał się powtórnie "nawracać" heretyków, za jakich uważał i oficjalnie na śmierć skazywał tych co po swojemu Biblię odczytywali i nie chcieli Rzymowi służyć. Oczywiście pod sztandarami Boga i Ewangelii Rzym ich mordował, a jakże.
2024-02-24 09:28:33
Marx.: Obrzydliwa cała ta historia panowania kościoła rzymskiego. Pewnie dlatego o niej nie uczą na lekcjach religii, serwując za to obficie dzieciom bery i bojki, mity i legendy, apokryfy i panegiryki. Ostali się między innymi na naszych terenach protestanci li tylko w wyniku nacisków dyplomatycznych i układów pomiędzy władcami katolickimi, jak ci z Wiednia i protestanckimi, jak na przykład król szwedzki. Stąd po kończącym wojnę 30-letnią pokoju westfalskim pozwolenie na budowę trzech protestanckich kościołów w Świdnicy, Jaworze i Głogowie - ale pod warunkiem, że z materiałów nietrwałych mogą zostać zbudowane i w ciągu jednego roku. Dziś Kościoły Pokoju w Świdnicy i Legnicy to perły barokowej architektury wpisane na listę świtowego dziedzictwa UNESCO. Głogowski spłonął. A cieszyński Jezusowy, ten niby wielki "akt łaski", jeden z pięciu na których budowę łaskawie pozwolono, poza murami miasta - dziś przepiękna dominanta widoku Cieszyna ze wszystkich stron. Nie, nie było żadnej łaski. Była owszem nienawiść do protestantów, ale i chłodna polityczna kalkulacja i dyplomacja. Nawet cieszyńscy katolicy, o polskich szkoda wspominać, o tych historiach co do zasady pojęcia zielonego nie mają, wyjątki są pomimo zawalenia programów szkolnych lekcjami religii żałośnie nieliczne. Tyle w temacie, niech się nim dławią i krztuszą baranki.
2024-02-24 10:17:55
Marx.: Mach ty jesteś cienkim pieniaczem. Jak ci się fakty pierdzielą to powinieneś przeprosić za pomyłki i sprostować. Ja sprostuję za ciebie. Piszesz: "Oczywiście jak Adam Wacław książę cieszyński przeszedł na protestantyzm to w myśl zasady czyj kraj tego religia przymusił wiernych do protestantyzmu [...] Skoro jego synowi księciu cieszyńskiemu Wacławowi Adamowi się odmieniło i przeszedł z powrotem na katolicyzm [...]"
2024-02-24 10:20:44
Marx.: A teraz historia prawdziwa: "Rok 1609 stał się przełomowy dla Adama Wacława z jeszcze z jednego powodu. Otóż ten pochodzący z luterańskich rodziców władca, wychowany na dworze luteranina – Wacława III Adama, elektora saskiego, i jego drugiej żony Sydonii Katarzyny - zdecydował się na konwersję i przeszedł na katolicyzm. Wydarzenie to było tym bardziej zaskakujące dla współczesnych, że jeszcze w 1598 książę cieszyński wydał dla luteran wielki przywilej, w którym zobowiązał siebie i swoich następców, że będą do miasta Cieszyna powoływać tylko kaznodziejów luterskich i im tylko oddają kościoły do dyspozycji. Rok 1611 przyniósł całkowitą odmianę w postępowaniu władcy, który zgodnie z zasadą "cuius regio eius religio" rozpoczął walkę z kościołem ewangelickim w duchu kontrreformacji (jedną z pierwszych decyzji Adama Wacława, po powrocie na łono kościoła katolickiego, było anulowanie przywileju z 1598).
2024-02-24 10:21:34
Marx.: doucz się, ćwoczku, zanim zaczynasz klikać
2024-02-24 11:17:08
koszor: Masz paranoję i czuć od ciebie nienawiść, Marxie. Tego nauczyłeś się w swoim zborze? Brak Boga wypełnił szatan.
2024-02-24 12:21:39
RysiekK22: zwracam uwagę na aspekta politycznego tzn że rekatolityzacja była pretekstem dla państwa niemieckiego w napaści na państwo czesko-śląskie, ludobójstwa popełnianego na Czechach i "przy okazji" faktycznej aneksji Śląska i przyspieszenia jego germanizacji. Aczkolwiek zbrodniarz Ferdynand 2gi był religijnym oszołomem to motywacja "drang nach osten " zdaje się być główną
2024-02-24 13:27:13
AntyklerForte+: Niech będzie pochwalony dobrze wydojony. I Ojciec Tadeusz, i Maryja Zawsze Dziewica. Kij czy drewno, wszystko jedno, jak mawiał słynny rabin z Przeworska. W przypadku kościołów ta reguła nie ma zastosowania. O pomstę do nieba wołają (na razie bez spektakularnej, godnej niebios reakcji) wybryki kleru katolickiego w Polsce. Jednym z największych problemów jest to, że nas okradają biskupi, na bezczela. Drang nach Geld. O lawendowej pedofilskiej mafii też każdy słyszał. Balety i kaczuszki z partyjną wierchuszką, na Jasnej Górze i gdzie tylko, przytulanki i oklaski, och i ach. Zastanawianie się "co by było gdyby..." tyle warte co zeszłoroczny śnieg. Ten kościół jaki jest każdy widzi. No, chyba że ociemniały, na umyśle. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.
2024-02-24 20:52:12
Mach: Marx, alias AntyklerForte+ect.: pieniaczem to ty jesteś- ja się wypowiedziałem 4 razy, ty 11razy. Widzisz swoją skalę pieniactwa. Z faktu ,że napiszesz dużo nic nie wynika. Sedno sprawy rekatolizacji, bierze się z faktu reformacji. Obie strony konfliktu, których źródła tkwią w postawach religijnych ówczesnych władców księstwa sprowadziły na poddanych waśnie na tle religijnym i prześladowania wiernych, zarówno protestantów jak i katolików. A jak to bywa w konfliktach, to zazwyczaj nikt nie jest bez winy. I tyle w temacie.
2024-02-25 16:33:01
Marx.: No więc jeszcze raz, i zapamiętaj ćwoczku: Wacław III Adam - luteranin, ojciec Adama Wacława. Adam Wacław - konwertyta na katolicyzm, gnębiciel protestantów. Na temat swojego pieniactwa dyskutuj z psychiatrą.
2024-02-25 18:35:36
Mach: No więc powtórzę ci nieuku ,za dr Michaelem Morysem Twarowskim str. 219 Dzieje Księstwa Cieszyńskiego ... cytuję "Najpierw w połowie XVI wieku Wacław Adam przeszedł na protestantyzm" ,(gnębiciel katolików twoje słowa) i wypędził księży katolickich a wszystkie kościoły np. w Cieszynie łącznie z tym na placu Dominikańskim były przejęte przez protestantów po wypędzeniu katolików, ..."później w 1609 roku jego syn Adam Wacław przeszedł na katolicyzm "..., więc wypędzono ewangelików(gnębiciel ewangelików wg. ciebie) ,także z kościoła na placu Dominikańskim w Cieszynie, ..."a z kolei córka tego ostatniego, Elżbieta Lukrecja, katoliczka bo w wieku 10 lat konwertowała rządziła w duchu tolerancji wyznaniowe, realizując pod naciskiem Habsburgów jedynie " kontrreformacyjne minimum". "kiedy zmarła w 1653 roku Księstwo Cieszyńskie było państewkiem dwuwyznaniowym". ... Myślę ćwoku ,że uznasz autorytet MMT. Jeszcze napiszę ci parę smaczków na temat Wacława III Adama za MMT cytuję 'Wacław Adam również pozostał katolikiem. W 1547 roku przesłał relikwie do wyremontowanego kościoła w Żywcu. Dopiero między1555 a 1561 rokiem książę przeszedł na luteranizm ..".i to w 1563 roku luterańscy pastorzy obejmowali katolickie parafie w księstwie Cieszyńskim". str.111 w Dzieje Księstwa Cieszyńskiego i co pieniaczu z wiochy Ogrodzona do psychiatry w te pięty gburze.
2024-02-25 19:36:01
Marx.: no nie ćwoczku żałosny, nie zaplujesz faktów :D ---> "2024-02-23, 22:24 - Mach: Oczywiście jak Adam Wacław książę cieszyński przeszedł na protestantyzm[...]"; "Skoro jego synowi księciu cieszyńskiemu Wacławowi Adamowi się odmieniło i przeszedł z powrotem na katolicyzm[...]" - a teraz tak, z doktorem konsultuj, tym od psychiatrii
2024-02-25 20:21:42
Mach: Nie zamulisz prawdy debilu z Ogrodzonej. Leżysz na łopatkach i kwiczysz ze złości. Cytujesz właściwie ale źle odbierasz słowo "odmieniło". Bezspornym jest ,że Wacław III Adam wbrew temu co twierdziłeś nie urodził się w wierze protestanckiej ale świadomie dokonał konfesji z katolicyzmu na protestantyzm w wieku dojrzałym i piszesz bzdury w poście 24.02 z godz. 10.24.44, był katolikiem ,przestąpił i stał się zawziętym protestantem i w tej wierze dokonał żywota, z kolei jego syn urodził się jako protestant i w wieku dojrzałym jak już był ojcem Elżbiety Lukrecji- miała wówczas 10 lat postanowił odmienić to co wcześniej dokonał jego ojciec- dokonał konwersji na wiarę katolicką razem z córką i wypędził pastorów ewangelickich z kościołów katolickich, większą w tym zakresie tolerancją wykazała się jego córka Elżbieta Lukrecja- i tyle w tym temacie- nieprzejednany tępaku z Ogrodzonej.
2024-02-26 07:05:44
Marx.: ty masz autentyczny defekt mózgu ćwoczku
2024-02-26 07:35:50
Mach: Nie w takim stopniu jak ty wsioku. Prawda boli ale cię wyzwoli, że akcja równa się reakcji.
2024-02-27 09:28:08
Hejo: Zabawne a właściwie smutne patrzeć na zło, jak zło kłuci ... się ze sobą
2024-02-27 18:03:47
Mach: Hejo, zdecyduj się zabawne czy smutne? Spór to nie kłótnia zwłaszcza jak chodzi o rację historyczną i sam w sobie nie jest złem, ale odkrywaniem prawdy. Jeśli odrzucisz epitety (wsioku i ćwoku -obelgi ubarwiające, które mogą razić miękiszonów -jak mawiał Ziobro) , to spór dotyczący wydarzeń z przełomu XVI i XVII wieku jakie miały miejsce na Śląsku Cieszyńskim w oparciu o źródła historyczne pomaga zrozumieć czasy nam współczesne. Myślę ,że sam też powinieneś się wysilić by dojść do prawdy w tym zakresie a nie przyjmować postawę oceniającą.
2024-02-27 18:08:31
Mach: A tak przy okazji jak już coś piszesz to zbadaj pisownię słowa "Kłótnia" ty napisałeś kłutnia -zło. Pisanie niepoprawne jest złem bo się utrwala zwłaszcza w publikatorach
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: