Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Radzą w Zebrzydowicach

Dziś (27 marca 2024 r.) o godzinie 15:30 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Zebrzydowice. Jakie tematy zostaną podjęte na sesji w Zebrzydowicach?

Porządek obrad

Podjęcie uchwał:

Nr XXXV/475/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,

Nr XXXV/476/2024 w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok,

Nr XXXV/477/2024 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

Nr XXXV/478/2024 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

Nr XXXV/479/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Zebrzydowice,

Nr XXXV/480/2024 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,

Nr XXXV/481/2024 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/462/2023 Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie ustanowienia Programu osłonowego "Wspieranie dzieci i młodzieży w formie posiłku w przedszkolu i szkole" na lata 2024-2028,

Nr XXXV/482/2024 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania tych usług,

Nr XXXV/483/2024 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kaczycach,

Nr XXXV/484/2024 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budowli na rzecz Gminy Zebrzydowice,

Nr XXXV/485/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,

Nr XXXV/486/2024 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice wraz z późniejszą zmianą,

Nr XXXV/487/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Zebrzydowice,

Nr XXXV/488/2024 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice do roku 2034, w tym trybu konsultacji,

Nr XXXV/489/2024 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zebrzydowice w 2024 r.,

Nr XXXV/490/2024 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej Nagrody Wójta Gminy Zebrzydowice i stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.

Wolne wnioski i informacje.

 Transmisja sesji

 

 

NG

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: