Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Poznaj z nami program wszystkich partii (3)

Jak walczyć z bezrobociem wśród świeżo upieczonych absolwentów uczelni wyższych? 

Platforma Obywatelska: Moim głównym priorytetem, realizowanym już za obecnej kadencji, jest rozwój przedsiębiorczości oraz związane z nią tworzenie nowych miejsc pracy, w tym dla osób młodych. W czasie trudnym dla gospodarki miejsca pracy ratują strefy ekonomiczne, na przykład Bielska Strefa Ekonomiczna, dzięki której na niskim poziomie utrzymujemy poziom bezrobocia nie tylko w mieście, ale w całym regionie. Dlatego staram się wspomagać strefy w pokonywaniu barier proceduralnych oraz pracuję nad otwarciem nowych stref. Innowacyjność, jaka rodzi się na terenie stref ekonomicznych i parków technologicznych, jest bezcenna i musimy ją wykorzystać dla likwidacji bezrobocia wśród ludzi młodych. Oprócz tworzenia nowych miejsc pracy ważna jest także aktywizacja zawodowa młodzieży, wiążąca się z jej doszkalaniem. I tu najważniejsze jest umiejętne wykorzystanie środków unijnych, przeznaczonych na aktywizację zawodową właśnie tej grupy wiekowej.

 

Polska Jest Najważniejsza: Problem ten jest mi bliski. Prowadzę firmę i codziennie spotykam się z wieloma młodymi ludźmi, którzy mówią, jak ciężko jest znaleźć dziś pracę. Wg badań dotyczy to aż 27% absolwentów. Skuteczna walka z bezrobociem powinna obejmować:

Konieczność dostosowania systemu edukacji do rynku pracy. Na uczelniach wyższych powinno się tworzyć więcej kierunków zamawianych przez rząd – szczególnie technicznych, związanych z nowoczesnymi technologiami. Są to kierunki, na które, w perspektywie kilku lat, będzie duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Dzięki czemu państwo nie będzie produkować bezrobotnych absolwentów, tylko wysokiej klasy specjalistów.

Wprowadzenie, we współpracy z dużymi firmami, obowiązkowych programów stażowych, by absolwenci oprócz wiedzy zdobywanej na uczelni – już w trakcie studiów zdobywali doświadczenie.

Należy zachęcać absolwentów do zakładania własnych firm, poprzez wprowadzenie różnych ułatwień. Jako PJN proponujemy m.in. zwolnienie z opłacania składek ZUS i podatków przez pierwsze trzy miesiące prowadzenia własnej firmy, likwidacja nieuzasadnionych koncesji i zezwoleń, rozliczania małych firm co kwartał (obecnie co miesiąc).


Polska Partia Pracy:  Brak właściwych relacji dotyczących poziomu emerytur powoduje , że brak jest naturalnej rotacji pokoleniowej aktywnych zawodowo członków społeczeństwa. Ten temat miały rozwiązać OFE , ale zdecydowanie „lepiej” było zerwać umowę społeczną aby zawłaszczyć dla chwilowych potrzeb finansowych środki na ten cel nie wspominając o celu głównym przy zawieraniu umowy społecznej o OFE , a mianowicie, iż środki z prywatyzacji miały zasilać system emerytalny .

Czy właściwie prowadzona polityka wsparcia dla podmiotów gospodarczych zatrudniających młodych ludzi rozpoczynających swoją aktywność zawodową byłaby większym obciążeniem niż na wstępie zasiłek dla bezrobotnych? Z pewnością nie. Odnieść można wrażenie , że lepiej za te środki zbiurokratyzować jeszcze bardziej biura pośrednictwa pracy, ZUS, KRUS czy US o administracji szczebla rządowego nie wspominając. 

 

Polskie Stronnictwo Ludowe: Emigracja zarobkowa zwłaszcza młodych ludzi pogłębia regres demograficzny Polski. Dlatego PSL chce zmniejszać bezrobocie, podnosić poziom życia i tworzyć lepsze warunki dla polskich rodzin, zwłaszcza młodych ludzi, poprzez utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego. Podejmiemy działania zmierzające do tworzenia nowych miejsc pracy przez rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcie dla rozwoju spółdzielczości oraz indywidualnej działalności gospodarczej. Należy przeznaczyć więcej środków na staże absolwenckie, większe kwoty na podejmowanie własnej działalności gospodarczej, ulgi podatkowe dla młodych wykształconych osób. Dążymy do zawarcia w Komisji Trójstronnej umowy o redystrybucji środków publicznych na zadania społeczne, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, ludzi młodych, dający wyraz nowej solidarności społecznej. Będziemy dążyć do wyrównywania szans edukacyjnych w środowiskach zaniedbanych. Aby zachęcić ludzi młodych do pozostania w kraju i poprawy warunków życia, jesteśmy za wsparciem finansowym na pierwsze mieszkanie, zapewnienie budownictwa komunalnego i społecznego, co ułatwi młodym ludziom start w dorosłe życie zawodowe i rodzinne. 

 

Prawica: Zmienić warunki działalności gospodarczej w Polsce, tak, aby młodzi ludzie mogli poważnie myśleć o zakładaniu własnych firm, mając jasno określone perspektywy startu, w postaci udogodnień podatkowych i kredytowych oraz zagwarantowaną stabilność przepisów prawnych. Dotyczy to, w pierwszej kolejności, rozwiązań systemowych, zmniejszających koszty pracy.

Stworzyć możliwości uzyskania choćby niewielkich kredytów na założenie firmy, nie tylko w przypadku bycia bezrobotnym, na które urzędy pracy i tak nie mają pieniędzy, zniechęca do podejmowania tego rodzaju wyzwań.

Należy rozważyć też bardziej aktywną rolę uczelni, w systemie wspierania swoich studentów, np. przez intensyfikację współpracę uczelni z przedsiębiorcami i firmami w zakresie potrzeb rynku pracy i powrócić do sprawdzonego modelu stypendium, fundowanego przez zakład pracy, dla przyszłych pracowników.

Prawo i Sprawiedliwość: Problem bezrobocia nie dotyczy tylko osób z wyższym wykształceniem, w grupie osób do 35 roku życia jest ponad 50% bezrobotnych, z tego ponad 20% absolwentów szkół, uczelni. Trzeba natychmiast uruchomić środki Funduszu Pracy na aktywizację młodych ludzi. Jest nie do przyjęcia, że środki na koncie Funduszu Pracy są, na koniec 2010 r. 4 mld zł, a w tym roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu jest tylko 40% środków ubiegłego roku. W powiecie cieszyńskim w 2010 r. było niespełna 17 mln zł, w tym roku jest 6 mln. Dlatego trzeba dać młodym ludziom szansę poprzez Urząd Pracy na dotację na założenie własnej firmy, na staże, czy pracodawcom na dofinansowanie stanowisk pracy dla bezrobotnych. 

 

 

Ruch Palikota: Trzeba zacząć od tego że żadna Polska uczelnia nie jest w rankingu wśród 300 – nie 10, nie 100 a właśnie 300 uczelni na świecie, żadna polska firma czy marka nie ma charakteru globalnego. Polscy naukowcu publikują rocznie tylko 40 prac w kategorii „A” czyli kategorii z których biorą się kandydaci do nagrody Nobla w dziedzinie nauki czy większość patentów światowych. Trzeba zrobić wszystko aby choć jedna Polska uczelnia znalazła się w pierwszej setce na świecie, konieczne jest zatrudnienie fachowców i zmiany w radach uczelnianych, które często blokują młodych naukowców. Proponujemy również system grantów dla najlepszych studentów, finansowanie musi iść za studentem. Rozważamy również wprowadzenie systemu jaki sprawdza się np. w Niemczech. Czyli granty dla najlepszych studentów są finansowane przez firmy, które zapewnią zatrudnienie po zakończeniu studiów. Ponadto Stworzenie przyjaznego systemu dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Że wspomnę przykładowo o zasadzie "„Zgłaszasz i działasz” – potem odpowiedni urząd pomaga "młodemu" przedsiębiorcy w dopełnieniu tylko niezbędnych formalności. Firma przez okres 3 miesięcy, tak jak jest to w wielu wysokorozwiniętych krajach, powinna mieć prawo działać w „fazie próbnej” – bez rejestracji, opłacania składek do ZUS-u, bez ryzyka kosztów związanych z niepowodzeniem przedsięwzięcia, z możliwością wystawiania faktury na nazwisko i adres przedsiębiorcy). Wracając do uczelni duża będziemy postulowali o dofinansowywanie niektórych kierunków, szczególnie technicznych czy mechanicznych. Ponadto trzeba zrobić wszystko aby choć jedna uczelnia z Polski znalazła się w ciągu 10 lat w pierwszej setce rankingu światowego. Zwiększenie autorytetu, chociażby poprzez zatrudnienie noblistów. 

 

Sojusz Lewicy Demokratycznej: W pierwszym rzędzie należy przywrócić pełne wykorzystanie środków z Funduszu Pracy na potrzeby finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (PO obniżyła w tym roku o połowę wydatki z FP na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu). Poza tym finansowanie powinno objąć wszystkie formy aktywizacji, jak np.: staże, szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych. Należy również zmienić funkcjonujący obecnie model dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej (zwiększenie kwot dla osób, które mają dobry pomysł na biznes i którego szanse powodzenia na rynku są duże). Przede wszystkim jednak należy dobrze diagnozować potrzeby osoby bezrobotnej, bowiem nie każdy bezrobotny może być biznesmenem. (Jeżeli jest taka potrzeba to powinno się szkolić nawet 1 bezrobotnego na potrzeby konkretnego stanowiska pracy. Dobre przygotowanie to trafna ocena doradcy zawodowego). Należy w pełni używać zapisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, gdzie zapisano pełny wachlarz wsparcia dla osób bezrobotnych (niestety ustawa ta jest chronicznie niedofinansowana, lub stosuje się wybiórczo kulejące formy aktywizacji zawodowej i efekt jest mizerny).

 

----------

W imieniu partii politycznych wypowiedziały się "jedynki" na listach do Sejmu w naszym okręgu: Mirosława Nykiel (PO), Maciej Stachura (PJN), Mariusz Rajba (Polska Partia Pracy). Marian Ormaniec (PSL), Władyslaw Motyka (Prawica), Stanisław Szwed (PiS), Artur Górczyński (Ruch Palikota), Andrzej Marszałek (SLD).

opr. łg

źródło: OX.pl
dodał: ŁG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: