Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Pałac w Kończycach na sprzedaż

Kancelaria Radcy Prawnego Mirosława Swić (nr licencji WA-4206) z siedzibą w Warszawie (02-784), przy ul. Herbsta 2/16 podaje do wiadomości, że w dniu 22-06-2017r o godz. 13:00 w budynku Pałacowym w Kończycach Wielkich przy ulicy Zamkowej 20 w sali kominkowej na parterze, odbędzie się przetarg ustny: nieruchomości należącej do Marcina Lipskiego, Marka Rybickiego oraz Mariana i Anny małżonków Makos, stanowiącej zespół pałacowo - parkowy...

 ...w skład którego wchodzą działki gruntu o numerach ewidencyjnych 145, 146, 148/1, 150/1, 150/2, 155/1, 157, 159/1, 2088, 2089/2 oraz 158/4 o łącznej powierzchni 5,0155 ha, położony w powiecie Cieszyńskim gmina Hażlach, wieś Kończyce Wielkie, ulica Zamkowa 20, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1C/00085368/4.  Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod pozycją A – 271/78 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bielku – Bialej.

Dokładny opis nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty i dostępny jest u organizatora przetargu. [Pobierz załącznik]

Cena wywoławcza wynosi  1 990 000 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

Oferent przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek Kancelarii  

nazwa banku PKO BP SA
nr konta 27 1020 1169 0000 8002 0012 9866

tytuł przelewu: wadium Kończyce Wielkie

Warunki:

 1. W prztargu mogą wziąć udział osoby fizyczne (obywatele polscy i cudzoziemcy) oraz osoby prawne (polskie i zagraniczne).
 2. Wadium należy wpłacić do 20 czerwca 2017r ( przez wpłatę należy rozumieć datę wpływu środków na rachunek bankowy).
 3. Nieruchomość oglądać można od 16-05-2017 do 19-06-2017 w godzinach 10:00 – 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Numer kontaktowy 601 24 86 56, mail ebl@op.pl Marcin Lipski.
 4. Pełna dokumentacja nieruchomości będzie udostępniana do wglądu od dnia 16-05-2017r. w siedzibie Kancelarii oraz w przedmiotowej nieruchomości.
 5. Oosby przystępujące do przetargu zobowiązane są do okazania następujących dokumentów: w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dowód osobisty oraz wydruk z CEIDG, w przypadku osób prawnych wydruk z KRS; zgody, uchwały, pełnomocnictwa jeżeli takie prawem są wymagane.
 6. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
 7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest w ciągu 60 dni do zawarcia umowy przenoszącej własność.  W przypadku nie dotrzymania terminu zawarcia umowy wadium przepada na rzecz właścicieli.
 8. Wadium złożone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
 9. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrają przetargu, zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych od dni przetargu.
 10. Przystąpienie do przetargu jest jednocześnie potwierdzeniem, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym oferowanej nieruchomości oraz, że akceptuje warunki przetargu.
 11. Organizator przetargu może go odwołać w każdym czasie bez podania przyczyny.
   


PAŁAC ,,DOBREJ  PANI”


Zabytkowy Pałac w Kończycach Wielkich (Cieszyn) z przełomu XVII i XVIIIw. (w stylu Baroku Francuskiego) Hrabiny Gabrieli von Thun und Hohenstein.  

 • Powierzchnia użytkowa Pałacu:        2 107  m2
 • Kubatura:                                            15 000  m3
 • Powierzchnia parku:                           48 400  m2
 • Powierzchnia stawu parkowego:        6 600  m2
 • Cena:                                                  1 990 000zł.    

Dodatkowe  informacje:

Zabytkowy Pałac w Kończycach Wielkich jest położony pomiędzy zalesionymi wzgórzami, w malowniczej dolinie rzeki Piotrówki w gminie Hażlach w powiecie cieszyńskim w zachodniej części Pogórza Cieszyńskiego.  Obecnie Kończyce Wielkie to wieś willowo-rolnicza położona około  8 km na północ od Cieszyna i 2 km od granicy z Republiką Czeską, licząca przez około dwa tysiące mieszkańców. Po raz pierwszy wzmiankowana około 1305 r. wówczas jako Kończyce Książęce.

Zespół pałacowo-parkowy został wpisany do rejestru zabytków pod pozycją A-271-76 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bielsku Białej. Wieś Kończyce Wielkie objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza realizacje urządzeń sportu, turystyki i wypoczynku, obiektów służących gospodarce leśnej, zabudowy usługowo - mieszkaniowej i hotelowej, budynków gospodarczych i garażowych oraz elementów małej architektury.

Najbliższe miasta i atrakcje:
- Cieszyn (miasto usytuowane na głównym europejskim szlaku komunikacyjnym) - odległość 8 km
- Wisła (rodzinne miasto A. Małysza) - odległość 17 km
- Szczyrk (zimowa stolica Beskid) - odległość 30 km
- Bielsko Biała (liczne atrakcje turystyczne, wyciągi narciarskie) - odległość 28 km
- Zalew w Goczałkowicach (tereny o walorach leczniczych, trasy rowerowe) - odległość 26 km
- Pole golfowe w Pszczynie - odległość 30 km
- Brno (stolica Moraw) - odległość 180 km
- Wiedeń (stolica Austrii) - odległość 310 kmRys historyczny:  

  
 

Pałac został wzniesiony w malowniczej okolicy przez marszałka Księstwa Cieszyńskiego barona Jerzego Fryderyka Wilczka pod koniec XVII wieku, w miejscu starszego obiektu. Często przebudowywany, składał się z zasadniczego korpusu z wysuniętym ryzalitem, wieży oraz bocznego pawilonu. Obok pałacu kolejni właściciele Kończyc - Harasowscy z Harasowa, wystawili w 1776 r. murowaną kaplicę, w której znajdują się groby właścicieli wsi. Wokół pałacu rozciąga się angielski park krajobrazowy ze stawem. Obecny barokowo-klasyczny francuski wygląd pałac zyskał pod koniec XIX wieku. W pamięci mieszkańców ziemi cieszyńskiej zapisała się w szczególności ostatnia jego posiadaczka, uważana za jedną z najurodziwszych dam dworu cesarzowej, żona hrabiego Ferdynanda Thun - adiutanta Cesarza Franciszka Józefa I, hrabina Gabriela von Thun und Hohenstein. Hrabinę znano jako ”Dobrą Panią”, zasłynęła jako wielka filantropka oraz fundatorka jednego z pawilonów Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Była między innymi działaczką Austriackiego Czerwonego Krzyża, inicjatorką powstania Towarzystwa Ochrony Zwierząt, opiekunką inwalidów wojennych, współtworzyła też Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe. W 1945 r. władza ludowa skonfiskowała jej majątek, a w pałacu umieściła dom dziecka, który znajdował się tam do 2006 r.

Opis ogólny budynku:

Obiekt zlokalizowany jest w północnej części Kończyc Wielkich, w powiecie Cieszyńskim. Jest to budynek wolnostojący w kształcie litery L, położony na tarasie ziemnym znacznego, zalesionego wzniesienia. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 2107 m2, kubatura 15000 m3.
Skrzydło południowe składa się z części kwadratowej i podłużnej, połączonych przewiązką, na których postawiono wieże. Od strony wejścia głównego na poziomie I piętra znajduje się taras oparty na filarach. Budynek jest częściowo podpiwniczony w narożniku południowo wschodnim oraz w kwadratowej części skrzydła południowego, gdzie znajduje się obecnie kotłownia z dwoma piecami dwufunkcyjnymi firmy De Dietrych. Pod dziedzińcem znajduje się piwnica. Budynek posiada 3 kondygnacje naziemne oraz strych.
Pałac wykonany jest w konstrukcji murowanej. Wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania, gazową, wentylacyjną oraz odgromową.

Opis stanu technicznego:
W latach 1980 - 1995r. pod nadzorem konserwatora zabytków przeprowadzono kapitalny remont obiektu dostosowując go do potrzeb funkcjonowania Państwowego Domu Dziecka.

W ramach remontu wykonano:
- naprawę ścian konstrukcyjnych i działowych;
- wykonano lokalne reperacje uszkodzeń fundamentów;
- osuszono mury piwniczne i fundamentowe;
- odizolowano obiekt od infiltracji wody;
- wymieniono kanalizację odprowadzającą  wodę opadowa;
- wykonano izolacje poziomą piwnic i pionową murów piwnicznych;
- wyremontowano wszystkie sklepienia betonowe;
- wymieniono wszystkie stropy drewniane belkowe na nowe z płyt prefabrykowanych PKZ;
- wzmocniono cześć nadproży okiennych i drzwiowych;
- wymieniono schody wspornikowe na nowe żelbetonowe;
- wymieniono więźbę dachowa i pokrycie dachu, orynnowanie poziome i pionowe;
- wyremontowano tynki i elewacje;
- wykonano odwodnienie i osuszenie terenu wokół  budynku.

Podsumowanie:
Dzięki swoim walorom historycznym, doskonałemu położeniu na skrzyżowaniu głównych szlaków turystycznych oraz bezpośredniej bliskości najbardziej uczęszczanego przejścia granicznego w Cieszynie (25 milionów przejeżdżających rocznie), kompleks pałacowo-parkowy w Kończycach Wielkich jest predestynowany do adaptacji na cele reprezentacyjne. Powierzchnia budynku pozwala na urządzenie sali konferencyjnej, sali bankietowej, restauracji, kawiarni, klubu pałacowego z salą bilardową, małego muzeum upamiętniającego lata świetności obiektu, gabinetów odnowy biologicznej wraz z nowoczesnym ośrodkiem SPA, itp. Dodatkową atrakcję stanowi przepiękny Park Pałacowy o wielkości 5 ha z malowniczym stawem umożliwiającym uprawianie rekreacji wodnej (łódki, kajaki, wędkarstwo, itp.). Natomiast bajeczny ogród, wśród kilkusetletniego starodrzewu, wprost idealnie pasuje do adaptacji na potrzeby romantycznych przechadzek. Dla inwestorów chcących nabyć oferowany zabytek i zaadaptować go na wymienione bądź inne cele istnieje szereg możliwości dofinansowania z Funduszy Unii Europejskiej. Zważywszy na szczytny cel rewitalizacji zabytków oraz przywrócenia im dawnej świetności, unijne dofinansowanie jest stosunkowo łatwe do wykorzystania. Inicjatywy związane z wykorzystaniem funduszy unijnych są ponadto gorąco popierane przez lokalne jednostki samorządowe i instytucje województwa Śląskiego.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.


 

Zobacz materiał wideo:

 

(artykuł sponsorowany)

źródło: ox.pl
dodał: CR
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: