Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Nowości w parafiach

Koniec czerwca to tradycyjnie zmiany personalne w parafiach. Biskup ordynariusz diecezji bielsko-?ywieckiej Tadeusz Rakoczy skierowa? do ksi?y dekrety kieruj?ce ich do pracy w nowych parafiach. Zobaczmy co zmieni si? w powiecie cieszy?skim.

Czterech dotychczasowych administratorów parafii zosta?o mianowanych proboszczami:
- ks. Stanis?aw Filapek w parafii Cieszyn Krasna
- ks. Krzysztof Pacyga w parafii Wszystkich ?wi?tych w Górkach Wielkich
- ks. Dariusz Paneth w parafii Ochaby
- ks. Stanis?aw Wójcik w parafii Marklowice Górne.

W Istebnej ks. Jerzy Patalong odchodzi na emerytur?, a na jego miejsce przyjdzie ks. Tadeusz Pietrzyk, który do tej pory pe?ni? pos?ug? w parafii ?w. Mateusza w Ogrodzonej. Do Ogrodzonej na stanowisko proboszcza trafi ks. Wies?aw Kondzio?ka z Brennej Le?nicy, a z kolei jego w parafii ?w. Jana Nepomucena zast?pi ks. Andrzej Filapek - dotychczasowy wikariusz z parafii ?w. Klemensa w Ustroniu. Ks. Andrzej Filapek na razie b?dzie proboszczem administratorem parafii. Ks. Filapek ma 45 lat,  by? wy?wi?cony dwadzie?cia lat temu. To jego druga parafia.

Najwi?ksze zmiany czekaj? parafi? ?w. Klemensa w Ustroniu. Odejdzie nie tylko ks. Andrzej Filapek, ale równie? ks. Zbigniew Zachorek, który zostanie przeniesiony do parafii ?w. Maksymiliana w O?wi?cimiu. Na ich miejsce powo?ano: ks. Adama ?omozika oraz ks. Wojciecha Medwida. 42-letni ks. ?omozik przyb?dzie z ??kawicy, natomiast ks. Wojciech Medwid pochodzi z ?ywca i jest od trzech lat kap?anem. Jego dotychczasowa parafia to ?w. Franciszka z Asy?u w Bielsku-Bia?ej w Wapienicy.

Wikary ze skoczowskiej parafii ??. Piotra i Paw?a, ks. Marcin Wróbel wybiera si? na studia na Uniwersytet Papieski Jana Paw?a II w Krakowie. Jego miejsce zajmie wy?wi?cony w maju ks. neoprezbiter Grzegorz Sulkiewicz.

Z Chybia ks. Ireneusz Bargie? zosta? przeniesiony do parafii ?w. Józefa w O?wi?cimiu, a na jego miejsce przyjdzie ks. Grzegorz Drewniak, dotychczas pos?uguj?cy w Hecznarowicach. Z parafii w Pruchnej na urlop zdrowotny odchodzi ks. Bogus?aw Kaleta. Jego miejsce zajmie 29-letni ks. Szymon Becza?a, który kap?anem jest od czterech lat.

Ks. Tomasz Sroka ze Strumienia zosta? oddelegowany do parafii w Rzykach (gmina Andrychów). Jego miejsce zajmie ks. Stanis?aw Binda z parafii ??. aposto?ów Szymona i Judy Tadeusza w Koazach. Ks. Binda zajmowa? si? tam prowadzeniem domowego ko?cio?a ruchu ?wiat?o-?ycie. Tymczasem w Pier??cu na miejsce ks. Mariana Kulika zosta? skierowany ks. Damian Koryci?ski, który ze wzgl?du na przeniesienie zosta? zwolniony z obowi?zków kapelana Beskidzkiego Centrum Onkologii. Z Cieszyna, z parafii ?w. Marii Magdaleny biskup oddelegowa? ks. Arkadiusza Talika, który przejdzie do ??kawicy.

Og?oszono równie? nominacje na Kaplenów Honorowych Ojca ?wi?tego, których zwyczajowo nazywa si? pra?atami. Tak? nominacj? przyznaj? sam papie?. S? nimi:
- ks. Adam Dró?d? z parafii ?w. Micha?a Archanio?a w Goleszowie
- ks. Stefan Sputek z parafii ?w. Jerzego w Cieszynie

Dziewi?ciu ksi?om pracuj?cym w powiecie cieszy?skim przypad? tytu? kanonika. Jest to godno?? przyznawana za szczególne zas?ugi dla Ko?cio?a lokalnego. Kanonikami zostali m.in.
- ks. Marian Bra?ka z parafii Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Marii Panny w Zebrzycowicach
- ks. Ignacy Czader z parafii Naj?wi?tszej Marii Panny Królowej Polski w Pogórzu
- ks. Piotr Kocur z parafii Matki Bo?ej Ró?a?cowej w Skoczowie
- ks. Jan Palka z parafii Mi?osierdza Bo?ego w B?kowie
- ks. Andrzej Papo? z parafii ?w. Bart?omieja w Ha?lachu
- ks. Antoni Sapota z parafii ?w. Klemensa w Ustroniu
- ks. Stanis?aw Filapek z parafii Naj?wi?tszego Serca Jezusowego w Cieszynie
- ks. Karol Mozor z parafii ?w. Jana Nepomucena w Pogwizdowie
- ks. Stanis?aw Pindel z parafii ?w. Jakuba z Simoradza


Hanna Blokesz-Bacza
 

źródło: ox.pl
dodał: HBB

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: