Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Kłopoty finansowe gminy Brenna. "Sytuacja jest bardzo poważna"

Zaciągnięty kredyt na 5 mln zł ma być jednym z głównych powodów problemów finansowych samorządu gminy Brenna. Regionalna Izba Obrachunkowa wzywa ją do szybkiego opracowania planu naprawczego.

Do naszej redakcji wpłynęło pismo z uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Wynika z niej, że instytucja ta unieważniła dwie uchwały Rady Gminy Brenna (z czerwca i sierpnia tego roku) dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy. - Powodem podjęcia takiego rozstrzygnięcia nadzorczego było niespełnienie przez Gminę w roku 2020 ustawowej relacji (...) zgodnie z którą planowane obciążenia wynikające ze spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym (...) nie mogą być wyższe, niż dopuszczalny wskaźnik ustalony dla danego roku - czytamy w dokumencie.

Samorząd może mieć duże problemy z uchwaleniem przyszłorocznego budżetu i kolejnej prognozy, co spowoduje ryzyko utracenia płynności finansowej. Obawy Izby wynikają przede wszystkim z wyników kontroli, która odbywała się od kwietnia do czerwca. - Kwoty planowanych przychodów i rozchodów ujętych w budżecie Gminy Brenna i odpowiednio w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uwzględniały skutków niektórych dokonanych operacji finansowych, co wynikało z analizy dokumentów źródłowych znajdującuch się w jednostce, tj. z umów i ksiąg rachunkowych - podkreśla organ w uchwale. 

Drugiego września wyjaśnienia w tej sprawie złożyła w Izbie Joanna Macura, skarbnik gminy. Jak z nich wynika, jednym z głównych źródeł trudności jest zaciągnięty w 2019 roku krótkoterminowy kredyt z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. Opiewał on na kwotę 5 mln zł i miał być uregulowany do końca roku, został jednak spłacony dopiero 26 lutego.  - Tym samym kredyt ten uległ przekształceniu na zobowiązanie wieloletnie. Środki finansowe na spłatę kredytu zostały pozyskane z pożyczki (...) w wysokości 5 000 000 zł, zawartej w dniu 24 lutego 2020 z instytucją pozabankową, tj. BFF S.A. Polska. Przeprowadzona operacja finansowa nie znajdowała odzwierciedlenia zarówno w planowanym zestawieniu przychodów i rozchodów zamieszczonych w uchwale budżetowej, jak i w stosownych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej - głosi tekst uchwały.

Wnioski, jakie wyciąga Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach nie są optymistyczne. - Sytuacja Gminy Brenna jest bardzo poważna i nie ma charakteru incydentalnego i przejściowego. W ocenie Kolegium bez skutecznego i niezwłocznego opracowania oraz wdrożenia planu postępowania naprawczego, obejmującego swoim zakresem również rok bieżący - 2020, Gmina Brenna nie będzie mogła w sposób niezakłócony i terminowy regulować swoich zobowiązań, co spowoduje również poważne zagrożenia dotyczące prawidłowej realizacji zadań publicznych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.

W rozmowie z naszym portalem Joanna Macura wyjaśnia, że kredyt miał zostać spłacony z pozyskiwanych przez gminę dofinansowań. - Korzystamy z wielu środków zewnętrznych, a ich refundowanie trudne jest do przewidzenia. My terminy przyjmujemy zawsze takie, jakie są w umowach, ale pieniądze często przychodzą nawet rok czy dwa lata później - podkreśla.

Gmina jest w stałym kontakcie z Izbą i opracowuje plan naprawczy, który ma zostać poddany pod głosowanie w Radzie Gminy na najbliższej sesji, którą zaplanowano na 19 października. - Zaproponowane zostanie rozwiązanie polegające na uruchomieniu obligacji komunalnych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że kryzys spowodowany epidemią znacząco wpłynął na dochody gminy, dlatego też wprowadziliśmy od marca szereg ograniczeń. Polegały one na wstrzymaniu inwestycji, które nie zostały rozpoczęte. Pozostałe - już rozpoczęte oraz te, które miały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, były i są realizowane - dodaje Macura. 

To nie koniec ograniczeń, jakie wprowadza breński magistrat. - Być może faktycznie zbyt wiele środków zostało przeznaczonych na inwestycje, na finansach gminy niekorzystnie odbijają się kwestie związane z prefinansowaniem. Wprowadzamy jednak pewne korekty wydatków bieżących - w tym roku zostały ograniczone godziny ponadwymiarowe związane z nauczaniem zdalnym, a na okres trwania programu naprawczego zredukowaliśmy zatrudnienie o trzy etaty w Urzędzie Gminy - przyznaje skarbnik.

O komentarz poprosiliśmy też Jerzego Pilcha, wójta gminy Brenna. Podkreśla on, że po ograniczeniu wydatków gminy w tym roku łączna wartość wszystkich działań podejmowanych przez magistrat wynosi obecnie około 1,5 mln zł. Sugestie dotyczące wdrożenia planu naprawczego pojawiały już w trakcie prowadzonej przez Izbę kontroli. - Program postępowania naprawczego opracowywany jest na okres od 2020 do 2022 roku. W tym czasie podjęte zostaną działania mające na celu wypracowanie maksymalnie wysokich nadwyżek operacyjnych. Nadwyżki te mają bezpośredni wpływ na ustalenie indywidualnego wskaźnika spłaty wynikającego z ustawy o finansach publicznych. W trakcie trwania postępowania naprawczego planowana jest również restrukturyzacja zadłużenia poprzez wprowadzenie obligacji komunalnych. Ponadto jestem przekonany, że wdrożenie dwuletniego programu pozwoli nam przygotować się do równie dynamicznego zaangażowania się w skuteczną realizację pozyskiwania środków finansowych w kolejnej unijnej perspektywie finansowej przygotowanej na lata 2021 – 2027 - zaznacza.

Szef samorządu z Brennej wyjaśnia też konieczność zaciągnięcia wspomnianego kredytu. - Finansowanie to było niezbędne ze względu na długotrwałe postępowania związane z refundacjami wcześniej poniesionych wydatków inwestycyjnych ze środków zewnętrznych, a także ilością prowadzonych zadań inwestycyjnych na terenie gminy. Warto pokreślić, że obecnie wartość majątku gminy netto wynosi ponad 91 mln zł - kończy Jerzy Pilch.

KR

źródło: ox.pl
dodał: Krzysztof Rojowski

Komentarze

36
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2020-10-07 16:13:08
koszor: Pani Macura! Kredyt na 5 mln zł spłaciliście kolejną pożyczką w parabanku na 5 mln zł? Czy wy jesteście normalni w tej gminie? Ostatnio Jasienica, teraz Brenna. W której jeszcze gminie mamy takie rządy? Panie Pilch - druga kadencja, więc trudno się wymówić na poprzedników. Swój domowy budżet też pan ma na minusie czy tylko gminny?
2020-10-07 18:15:13
ekonom: nieprawdziwe dane podają radnym, planowanie finansowe leży, władza lekkomyślna i beztroska, winę zwalają na innych..., a może to gmina nieudolnie rozlicza projekty? w 2020 dług 35 mln przy dochodach podatkowych 22 mln, co z tego że majątek gminy 91 mln, sprzedadzą budynki szkolne?
2020-10-07 19:27:15
krzysztof.mm: dokładnie na tej samej ścieżce znajduje się państwo polskie, zadłużone astronomicznie i pod rządami PiS powiększające to zadłużenie w postępie niemal geometrycznym - rok 2020 miał być rokiem "zrównoważonego budżetu", będzie rokiem r e k o r d o w e g o zadłużenia, optymistyczne szacunki mówią o 400 mld zł
2020-10-07 19:58:13
jasper: Niech sobie Brenna oglosi strefe LGBT, dostana finanse od rzadu PiS. Proste.
2020-10-07 20:26:48
luki11150: PO-wcy jak byli w rządzie to nie dość że ludzi okradli nikomu nic nie dali a Polska była tak daleko jak Grecja Krzysztofie ślepy
2020-10-07 21:16:27
donekT: Zdaje się, że całkiem niedawno, ktoś próbował przedstawiać plan zabudowy Kotarza, jako remedium na wszelkie bolączki Gminy Brenna. Czyżby tym razem miejscowa korpokracja okazała się za mało kreatywna?
2020-10-07 21:18:43
ekonom: luk11150. złodziej ukradł mi portfel ze stówką, ale dwie dychy oddał i teraz jest moim kumplem
2020-10-07 21:39:26
św. Patryk: luki, może i dobrze kombinujesz, ale czemu po 5 latach rządów ani jednego z tych niby złodziei z PO nie zdołał PiS nawet przed sądem postawić??... coś tu nie gra, ale myślę, że przede wszystkim jednak w twojej niedużej główce ;)
2020-10-07 21:48:12
censor: Konkretnym celem jest sprowokowanie gniewnej reakcji. Trolle mogą miotać prowokacyjne kłamstwa, oszczerstwa i pomówienia o politycznych wrogach i udawać chorych na raka. Jedyną konsekwencją jest emocjonalna manipulacja.
2020-10-07 21:51:14
oxportal: JUŻ SPRZEDAJĄ MAJĄTEK Gminy, P. Wójt wie jaki jest majatek bo już rozpoczęto sprzedaż majątku Gminnego - na ogłoszonych przetargach! WYPRZEDADZĄ WSZYSTKO! byle by dla nich starczyło! Przyszłość gminy ich nie interesuje...
2020-10-07 22:00:02
donekT: oxportal, W systemie demokratycznym, de facto, władzę sprawują sponsorzy polityków. Politycy z reguły w pierwszej kolejności myślą o swojej przyszłości, gmina jako samorząd, mysi trwać... W końcu mieszkańcy to gmina...
2020-10-07 22:00:38
Santa_Claus: kto głosuje na fałszywego Świętego Mikołaja przystrojonego w kacze piórka nie ma prawa narzekać, że mu z portfela ubywa i kury z kurnika zniknęły
2020-10-07 22:07:00
Ar--Ai: paru tu słabo zorientowanym zwracam uwagę, że to nie wójt, a radni podejmują uchwały
2020-10-07 22:10:52
Prawda w oczy kole: Koszty reprezentacyjne naszej władzy są wysokie...i wymagania wysokie.. Wszystko kosztuje.. Nawet imprezy dla Naszych Radnych.. W karczmach.. To już wiemy dlatego nasz Wójt zamknął Gminę na 4 spusty... Drodzy pracownicy Gminy Brenna chodzicie po wszystkich sklepach w Brennej jeździcie do galerii handlowych tam się nie boicie zarazić.. ???? Niż ta Pani z biura podawczego raczy się ruszyć na dół.. No szok.. Windę jej zamontujcie..
2020-10-07 22:11:07
politykier: W przypadku Cieszyna to nie czasem Twój szefcio krzy-sio+Santa_Claus+Ar--Ai???
2020-10-07 22:14:00
something eye: Cenzor, gdzie są respiratory? Gdzie. plecaki dla syryjskich dzieci? Co z darami dla PCK? Gdzie zapowiadany latami raport tzw. Podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej? Gdzie te tabuny osądzonych i skazanych złodziei z poprzednich ekip rządzących ?
2020-10-07 22:25:16
Prawda w oczy kole: Argumenty i tłumaczenia Pani Skarbik to bujdy na resorach... Proszę nie wmawiać ludziom że na pieniądze z dotacji czekacie jawe tok.. Gdzie komputery dla dzieci do zdalnej nauki; gdzie maseczki dla dzieci w szkołach..
2020-10-07 22:32:23
Prawda w oczy kole: Pytanie tylko co dalej z Brenną będzie? Plan naprawczy.. Wątpie czy owy jest.. Nic się tu nie dzieje.. Nie ma nowych inwestycji.. Raptem kilka pensjonatów.. Co ten turysta ma tu robić.. Nie wspominając o lokalnym ośrodki zdrowia.. No jak można dopuścić do tego żeby nie przyjmowali pacjentów i do tego mają zapłacone za każdego z NFZ czy przyjmą czy nie teraz to konsultacje telefoniczne.. A niedawno Pani doktor G. Nie udzielała konsultacji na telefon..
2020-10-07 22:53:32
Prawda w oczy kole: Zróbmy zrzutkę, kupimy sobie szkołę tak prosto jest Panu Panie Wójcie wysprzedawać nasze mienie mieszkańców Gminy? I nie wymawiajcie się na poprzednią władzę dość mieliście czasu by to wyprostować.. Druga kadencja.. A wszyscy Radni nie są lepsi "kto za ręka w górę" Idzie zima to i pewnie na odśnieżanie nie będzie pieniędzy...
2020-10-07 22:58:55
politykier: krzy-sio+ something eye, Zapytaj Starostę...
2020-10-07 23:00:34
ekonom: Prawda. Co do ośrodków zdrowia - to prywatne firmy, a nie gminne jednostki, więc wójt nic tu nie może...
2020-10-07 23:08:26
Prawda w oczy kole: Ekonom. Wystarczy że powstanie ośrodek zdrowia z gabinetami lekarskimi:podiatra ginekolog okulista diabetolog kardiolog nie mówię że te gabinety codziennie ale 2 bądź 3 razy w tygodniu.. I sądzę że Wójt Rada Gminy jako gospodarze powinni zadbać o to.. A gabinet dentystyczny...płacisz składki to Ci się należy a zwłaszcza dzieciom bo to one będą pracowały na nas w przyszłości..
2020-10-07 23:09:50
św. Patryk: w miarę, jak władza PiS obcina dochody samorządów i dokłada im kosztownych obowiązków, takich gmin i miast będzie przybywało, niezależnie od tego czy lepiej czy gorzej gospodarują
2020-10-07 23:13:04
politykier: krzy-sio+świr Patryk, Ta praktyka trwa od dekad...
2020-10-07 23:16:05
politykier: Do tego dodaj sobie osoby, które są zameldowane, a pracują poza granicami Gminy Brenna, niejednokrotnie rozliczają się w najbliższym miejscowo urzędzie skarbowym, gdyby nie premia z ich podatków, byłoby jeszcze gorzej...
2020-10-07 23:34:48
ekonom: Prawda. Ktoś kiedyś zdecydował że ośrodki będą prywatne, teraz ciężko to odkręcić. A co do dentysty dla dzieci, może nie wszyscy wiedzą, ale od września 2019, jeśli w szkole nie ma gabinetu dentystycznego, organ prowadzący (czyli gmina) ma zawrzeć porozumienie z gabinetem zewnętrznym udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci. W Brennej też musieli, trzeba pytać.
2020-10-07 23:44:19
ekonom: A tak o stanie gminy na fejsie pisał wójt 17 lipca: "Wczoraj Rada Gminy Brenna udzieliła mi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Obie decyzje podjęto jednogłośnie. Raport o stanie Gminy Brenna za 2019 rok, który był podstawą do udzielenia mi wotum zaufania, pokazuje bowiem, że nasza Gmina dynamicznie się w tym okresie rozwijała, co jest naszym wspólnym osiągnięciem." W lipcu sukces, a we wrześniu program naprawczy...
2020-10-07 23:49:52
politykier: ekonom, czy tym kimś, kto kiedyś zdecydował, że ośrodki będą prywatne, nie był czasem Jerzy Buzek?
2020-10-08 08:00:55
something eye: politykier: Ten statek tonie, a Ty razem z nim. Nie dłuższą metę nie da się ukryć złodziejstwa, przekrętów, nepotyzmu
2020-10-08 09:44:17
oxportal: Tragedia, juz od paru lat tego "układu" radnych i wójta. Ale to nie przeszkadza by wójt niedawno ogłosił się "liderem z powołania", albo realizował tylko politykę zdjęć i pijaru... To było do przewidzenia, przy braku rozwoju gminy, byleby tylko być i błyszczeć we fleszu...
2020-10-08 12:57:19
krzysztof.mm: ekonom - nie wiem, ile masz lat, ale kto pamięta jak wyglądała w 100% państwowa służba zdrowia za czasów PRL-u może tylko bogu dziękować, że choć jej część jest dziś sprywatyzowana i na światowym poziomie
2020-10-08 14:53:28
politykier: krzy-sio+ something eye, ten tonący okręt nosi nazwę Zachodni Świat, rozbił się o antykulturowy -neomarksizm. Dobrze, że Ty już się ewakuowałeś, uciekłeś pierwszy niczym konkretny gryzoń z pokładu...
2020-10-08 14:55:06
politykier: krzy-sio+ Nie każdemu tę na "światowym poziomie" służbę zdrowia sponsoruje jego szefcio, w zamian za sprzedanie kolegów...
2020-10-08 14:57:27
politykier: oxportal, Gmina Brenna bynajmniej nie jest żadnym wyjątkiem, podkreślam to, chociażby w komentarzach na tym portalu od lat. Politycy i im posłuszni niejednokrotnie reagowali NIENAWIŚCIĄ!
2020-10-08 18:12:11
św. Patryk: paszoł won donuś, esbeckie nasienie
2020-10-08 18:24:19
donekT: krzy-sio+świr Patryk, pozdrów swą cieszyńską Pańcię...
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: