Jak się żyje w Gminie Brenna?

W listopadzie i grudniu 2017 roku przeprowadzono ankietyzację mieszkańców gminy na temat jakości życia oraz kierunków dalszego rozwoju Gminy Brenna. Do respondentów docierano poprzez zamieszczenie ankiety na stronie internetowej gminy, profilu facebooka oraz w sposób tradycyjny w wersji papierowej. Większość z biorących udział w badaniu skorzystało z jej elektronicznej formy. Wyniki badania porównano z identyczną ankietą przeprowadzoną w 2012 roku.

W pierwszym pytaniu respondenci byli pytani o warunki życia w gminie. W szczególności zwrócono uwagę na stan środowiska naturalnego, poziom ochrony przyrody, który 43,8% osób wskazało jako dobry (więcej o 15,8% niż w roku 2012). 

Kolejne pytania ankiety dotyczyły stanu technicznego chodników, oświetlenia, kanalizacji, wodociągów i tutaj również 25% badanych wystawiło dobrą ocenę (wzrost o 12,5% w stosunku do roku 2012).

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono istotny wzrost ilości osób wskazujących na poprawę dostępności przedszkoli oraz ich stan techniczny i ofertę tych placówek. 58,9% ankietowanych oceniło ten ważny aspekt zadań gminy na poziomie dobrym (wzrost o 19,9%).  Podobnie na wysokim poziomie oceniono dostępność i jakość edukacji podstawowej i gimnazjalnej oraz stan techniczny tych placówek. Tutaj ocenę dobrą wskazało 66% badanych (wzrost o 11,4%). 

Wysoko została oceniona również gminna oferta sportowa i rekreacyjna, a także atrakcyjność turystyczna Gminy. Wszystkie analizowane kategorie cechowały się przewaga ocen pozytywnych.  O 12,5% więcej respondentów pozytywnie oceniło infrastrukturę turystyczną gminy.

Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że w ankietach mieszkańcy pozytywnie ocenili również jakość obsługi w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy. 54,5% mieszkańców prace urzędników ocenia jako dobrą (wzrost o 3,5%). Pozytywnie oceniono również ofertę i warunki obsługi inwestorów. Ten aspekt przez 42,7% badanych został oceniony jako dobry (wzrost o 17,7%).

Jak stwierdzają urzędnicy dobre wyniki są nierozerwalnie związane z ciągłym inwestowaniem w infrastrukturę komunalną, drogową, oświatową, a także z podnoszeniem kwalifikacji pracowników samorządowych.  Zebrane wyniki zostaną wykorzystane  w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Brenna do roku 2020.

(red/mat.pras.)
 

źródło: ox.pl
dodał: CR

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
kontakt z redakcją