Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Dlaczego zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do zasiłku stałego?

Zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu, warunkującego otrzymanie prawa do zasiłku stałego. To oznacza, że osoba z niepełnosprawnością, która ma prawo do zasiłku stałego – otrzymuje go w kwocie pomniejszonej o wartość zasiłku pielęgnacyjnego. Jak te przepisy wpływają na życie wielu osób?

Problem jest znany od lat. Otóż osobom, które nie mają prawa do renty, często przysługuje jedynie obecnie 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego. Niewiele więc zmieni dla nich planowana od 1 listopada br. jego podwyżka do 184,42 zł. Te osoby nie mają dochodów – mogą się ubiegać o zasiłek stały z OPS obecnie w kwocie 604 zł.

Paradoks polega na tym, że osoba z niepełnosprawnością, która nie ma prawa do renty i ma tylko 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego, dostanie maksymalnie 451 zł zasiłku stałego z OPS, czyli łącznie 604 zł. Tymczasem, osoba pełnosprawna również otrzyma 604 zł. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z niepełnosprawności, dlatego nie powinien być on wliczany do dochodu przy przyznawaniu zasiłku stałego. Dla porównania: w dochód nie wlicza się świadczenie 500+. W ten sposób pomoc w wychowaniu dziecka nie jest dochodem, ale pomoc związana z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności – już tak.

„Ustawa o pomocy społecznej zawiera zasadę uwzględniania wszystkich dochodów, bez względu na ich pochodzenie, wprowadzając nieliczne wyjątki. Wśród takich wyjątków nie znalazł się dochód w postaci kwoty zasiłku pielęgnacyjnego – wyjaśnia  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Brak uwzględnienia zasiłku pielęgnacyjnego w dochodzie osoby pobierającej zasiłek stały mógłby być traktowany jako nierówność wobec prawa, jeśli pozostałym osobom zasiłek pielęgnacyjny byłby wliczany do dochodu. Z kolei zmiana przepisów wyłączająca kwotę zasiłku pielęgnacyjnego dla wszystkich osób, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, pociągnęłaby za sobą wysokie skutki finansowe, zarówno dla budżetu państwa, jaki i budżetów jednostek samorządu terytorialnego” – dodaje resort, podkreślając, że obecnie nie jest planowane wyłączenie zasiłku pielęgnacyjnego z wliczania do dochodu.

Resort pracy poinformował, że nie posiada danych na temat liczby osób, które mają odliczany zasiłek pielęgnacyjny od zasiłku stałego, ponieważ prowadzona statystyka określa jedynie liczbę osób, pobierających zasiłek stały oraz liczbę wydanych decyzji.

Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1508), zasiłek stały ustala się w wysokości:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;
  2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

  1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Tak więc na chwilę obecną sytuacja wygląda tak jak to przedstawiono powyżej. W przypadku jakiś zmian będziemy informować na bieżąco.

 

AK, mat. pras.

 

źródło: ox.pl
dodał: Elżbieta Sikorska

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: