Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Cieszyn: kto chce wypowiedzieć się o stanie gminy?

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej Cieszyna zainteresowani mieszkańcy będą mieli szansę wziąć udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Cieszyn na 2018 rok. Raport został przedstawiony Radzie 30 maja 2019 roku, jego zawartość kładzie szczególny nacisk na stan realizacji polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej Cieszyna oraz na realizację Budżetu Obywatelskiego.

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej Cieszyna odbędzie się 27 czerwca 2019 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie o godzinie 16. Podczas sesji ma odbyć się debata dotycząca Raportu o stanie Gminy Cieszyn za 2018 rok. W debacie udział będą brali radni, jednak głos zabierać mogą również mieszkańcy.

- SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA CIESZYNA! W dniu 30 maja 2019 roku przedstawiłam Radzie Miejskiej Cieszyna „Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2018 rok”. Stanowi on podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej Cieszyna oraz budżetu obywatelskiego. Nad Raportem zostanie przeprowadzona debata na sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 27 czerwca 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Cieszynie – w Sali Sesyjnej – II piętro (rozpoczęcie sesji o godzinie 16:00). W debacie biorą udział Radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Miasta Cieszyna – poinformowała w Zaproszeniu, opublikowanym m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.

Podczas debaty głos będzie mógł zabrać każdy mieszkaniec miasta, który uprzednio złożył odpowiednie zgłoszenie na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna. Zgłoszenie musi mieć formę i pisemną i zostać poparte podpisami przynajmniej 50 osób. Termin zgłaszania chętnych do zabrania głosu podczas debaty upływa 26 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i adres osoby chcącej zabrać głos – możliwość wzięcia udziału w dyskusji przewidziana jest dla mieszkańców Gminy Cieszyn. Oprócz tego należy dołączyć listę poparcia, na której zebrane zostało przynajmniej 50 podpisów osób, udzielających poparcia. Wzory dokumentów można pobrać tutaj lub otrzymać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miejskim w pokoju 203.

Raport o stanie Gminy Cieszyn za rok 2018 również dostępny jest w BIP cieszyńskiego urzędu (link tutaj). Pełna treść raportu to ponad 169 stron, na których znajdziemy informacje na temat danych demograficznych miasta, budżecie miasta, stanie mienia komunalnego, realizacji różnego rodzaju programów, działaniach Burmistrza Miasta Cieszyna oraz wielu innych ważnych aspektach.

 

źródło: ox.pl
dodał: JŚ

Komentarze

11
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2019-06-20 11:44:11
Mach: Muszę przyznać, że kryteria zabrania głosu przez mieszkańca są bardziej wymagające niż zostanie kandydatem na radnego. Jak się okazuje przepis PKW umożliwiający kandydowanie na radnego wymaga zebrania 25 podpisów. By zabrać głos w proponowanej debacie mieszkaniec musi zebrać 50 podpisów. Czyżby Pani Burmistrz i Radni tak bardzo obawiali się konstruktywnej krytyki ze strony mieszkańców miasta ,że stosują dwa razy ostrzejsze kryteria niż wymagano od nich jak mieszkańcy wybierali ich na radnych? Spodziewam się ,że tłumów na spotkaniu nie będzie a dyskutantów z 50 podpisami będzie jeszcze mniej. Takie to karłowate ograniczenie lokalnej demokracji przez pomysłodawców o ograniczonej wyobraźni nad raportem o stanie gminy. A może najpierw należało by z wyprzedzeniem podać do publicznej wiadomości treść raportu? A do dyskusji zaprosić w następnej kolejności mieszkańców tych ,którzy w zakresie określonym w raporcie mają coś do powiedzenia niezależnie od ilości złożonych podpisów upoważniających do zabrania głosu.
2019-06-20 13:59:31
bronek91: Zdaje się, iż władza próbuje ograniczyć ilość potencjalnych chętnych i sesję zakończyć w przyzwoitym czasie. Zresztą i tak potencjalna wypowiedź Pani Y, czy Pana X nic nie zmieni, zwłaszcza o ile będzie na temat. Pewnie ratusz tym sposobem próbuje poniektórym, przynajmniej teoretycznie, dać możliwość wyżycia się w potencjalnym wystąpieniu lub przy samym zbieraniu głosów. Przy okazji lansowany jest propagandowy przekaz o treści: jaka ta władza jest otwarta na obywatela. Przyznaję, iż całkiem sprytne zagranie, raczej wykreowanie iluzji. Przy okazji stworzenie argumentu dla bardziej dociekliwych, iż potencjalnie mają prawo się wykazać. A jeżeli ktoś chciałby zebrać faktycznie tych 50 podpisów, proponuję rozpocząć nie od rodziny, ale właśnie od radnych, Burmistrz, jej vice itd.
2019-06-21 07:38:42
Maach: Odsyłam Panów do artykułu 28aa o samorządzie gminnym. To on określa liczbę mieszkańców a nie Panie Burmistrz. I proponuje zanim się coś „mądrego” napisze najpierw zasięgnąć wiedzy: Art. 28 aa: 7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: 1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób; 2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
2019-06-21 13:01:12
Mach: Sorry,umknęło mojej uwadze (tutaj).Nie mniej jednak 50 podpisów, na głowę mieszkańca nie wytrzymuje rzeczowej krytyki w konfrontacji 25 podpisów na głowę radnego. Proporcja jest jak głowa do półgłówka. Radnym życzę "owocnej" dyskusji. Maach czy tak daleko sięga twoja wyobraźnia przy oznaczaniu swojej wypowiedzi?
2019-06-21 15:59:54
Mach: Kliknąłem na "tutaj". Ten 169 stronicowy tekst trudno nazwać raportem o stanie gminy. Raport o "stanie" to nie wymienienie zadań gminnych i ich realizacja w 2018 r w świetle zatwierdzonej uchwały budżetowej z tegoż tam roku. Raport o "stanie " gminy to nie licytacja na programy lub strategie czy cele, które mogą pomóc je zrealizować. Ten raport to parodia raportu o "stanie". To dyrdymały spłodzone przez człowieka, o z socjalizowanym umyśle ,któremu nigdy nie przyszło działać w realnym świecie. To umysł totalnie wyprany przez wiele lat tkwienia w budżetowym korycie. c.d.n.
2019-06-21 16:47:27
Mach: Już na samym wstępie przy danych demograficznych -raport wskazuje na liczbę mieszkańców, na tendencje spadkową urodzeń a na wzrostową liczbę zgonów oraz na wzrost liczby mieszkańców w wieku po produkcyjnym - i już w tym miejscu raportu powinny być zamieszczone odpowiednio z uwzględnieniem kosztów działania obecne samorządu i koszty związane z realizacją tych zadań w najbliższej przyszłości- skoro wzrost umieralności to odpowiednia ilość miejsc na cmentarzach- wartość i wielkość przewidywanych terenów na pochówek i wzrost kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych. Skoro spadek urodzeń to zmniejszona liczba żłobków, przedszkoli,i szkół, likwidacja etatów w tych instytucjach i proponowane przesunięcia lub zwolnienia z pracy z podaniem wyliczeń kosztów tych operacji. Skoro wzrost liczby emerytów to zwiększenie środków na pomoc społeczną, dostosowanie obiektów gminnych do potrzeb ludzi w podeszłym wieku i podanie przynajmniej w obrębie kadencji obecnej RM wzrostu kosztów z tym związanych. Czyli jak analizujemy demografię to odnosimy to do obecnej sytuacji finansowej na ten cel przeznaczonej w zrealizowanym budżecie i ile te zadania będą kosztowały z uwzględnieniem tejże demografii w obecnej kadencji rady, co oczywiście będzie miało przełożenie na podatki gminne. Wzrost emerytów to spadek dochodów z PIT-gdyż gmina ma udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- a zatem prognozy z uwzględnieniem rosnącej inflacji. c.d.n.
2019-06-21 17:48:41
Mach: Skoro wzrost emerytów, to spadek liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym, to wzrost kosztów pracy bo siła robocza staje się droższą bo na rynku brak rąk do pracy, to wzrost płac także w budżetówce . Jak to przekłada się na budżet gminy-realnie max 25% ogólnych przychodów gminy pochłaniają inwestycje ,a pozostałe 75% to koszty bieżącego funkcjonowania miasta, płace i pochodne płac. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę dotacje UE, które są w owych 25% przeznaczonych na inwestycje i średnio 7,5 mln zł rocznych rat od zaciągniętych kredytów sytuacja finansowa miasta nie jest zbyt dobra- można powiedzieć, że slizgamy się po granicy bezpiecznego zadłużenia i to budżetowi na wiele nie pozwala a każde niekorzystne wahnięcie paraliżuje plany gminne. Raport o stanie miasta to nie raport o realizacji budżetu ale to stan infrastruktury miejskiej, jej dekapitalizacji i możliwości dokonywania napraw i remontów. Jeśli na 780 budynków komunalnych -zabytkowych, których wiek przekroczył 100 lat , kapitalnie remontuje gmina 3 budynki to należy się spodziewać ,że średnio kapitalny remont budynek będzie miał co 350 lat. Więc w opisywanym 169 stronicowym raporcie mówi się jedynie co wykonano a milczy się na temat tego co całkowicie uległo dekapitalizacji i brak środków na odtworzenie, i to musi budzić niepokój. jeśli np. na ogólną liczbę 400 km miejskich chodników remontuje się lyb wykonuje rocznie 2km to należy się spodziewać ,że remont chodnika będzie raz na 200 lat. jeśli się mylę to proszę o poprawienie mnie -tak wygląda raport o stanie gospodarki komunalnej.
2019-06-22 13:37:24
Mach: Reasumując - raport o stanie gminy to nie dyskusja o zrealizowanym budżecie za rok 2018. Bo wiadomo, że w ciągu roku 2018 tak dokonywano zmian w budżecie poprzez uchwały, że w ostateczności każdy budżet jeśli ma przewidujących finansistów ostatecznie jest zrealizowany. Dzieje się tak, chociaż jego zatwierdzony na początku pierwowzór daleko różni się od tego, budżetu z późniejszymi poprawkami na końcu roku obrachunkowego. Raport o stanie gminy, to raport o stanie majątku gminnego, jego wzrostu lub dekapitalizacji i możliwości zasilania budżetu bądź majątku generującego koszty, to raport o stanie mieszkańców gminy ,struktury ludności i możliwości jej rozwoju bądź sprostaniu ich potrzebom wykraczającym poza rok obrachunkowy ,ich zamożności i dochodach w czym w formie podatków ma udział gmina w chwili obecnej i w przewidywalnej przyszłości. To ostatecznie udzielenie mieszkańcom odpowiedzi ile zarządzanie gminą mieszkańca kosztuje, czy przypadkiem nie jest ono zbyt kosztownym i ostatecznie rozwój gminy hamuje -bo podatki przejada nadmiernie rozdęta administracja gminna- tych rzeczy w raporcie nie wyczytacie bo sporządzają go ci ,którzy wewnątrz tego gminnego'biznesu" siedzą.
2019-06-22 13:43:03
Mach: I jeszcze końcowa uwaga- ze zdumieniem czytam jak szereg forumowiczów dyskutuje pod sprawozdaniami z procesji Bożego Ciała , a niestety wykazują się taką ignorancją razem z radnymi kiedy trzeba dyskutować na tematy nas bezpośrednio dotyczących- jak wydawane są nasze podatki i jaka przyszłość dla mieszkańców zapowiada się na najbliższe lata i jak żyć będziemy w naszej gminie.
2019-06-22 14:04:26
tom lem: Reasumując - niema się co dziwić gdy dyskusja jest ograniczona do 50'ciu podpisów, gdzie jedyna rzetelna diagnozą to "... sporządzają go ci, którzy wewnątrz tego gminnego'biznesu" siedzą." Oczywiści nie zapominajmy o pseudo pozarządowych instytucjach, które do wspólnego garnka sięgają, nie drewnianą łyżką, tylko chochlą wyciągając co lepsze kawałki z polewki, którą sami sobie warzymy. Ważne gdy wszystko zostaje w rodzinie ( mieście) a raport o stanie gminy zawiera symptomy bilansu. Interesujące, kto sporządził ten raport na zlecenie burmistrzyni i ile gmina zapłaciła za jego sporządzenie?
2019-06-22 14:11:03
tom lem: ... może Maach odpowie, nie odsyłając do ustawy ;-)
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować: