Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Cieszyn: burmistrz z absolutorium

W czwartek (27.08) podczas sesji Rady Miejskiej Cieszyna radni pochylili się nad raportem o stanie gminy Cieszyn, sprawozdaniem finansowanym oraz podjęli decyzję o udzieleniu burmistrz Gabrieli Staszkiewicz wotum zaufania i absolutorium.

Przed przejściem do głosowań na sesji omówiono raport o stanie gminy, który został opublikowany końcem lipca. Więcej na temat samego raportu pisaliśmy tutaj.

Następnie radni pochylili się nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok - Dochody budżetu Miasta zrealizowane zostały w 2019 roku w wysokości 194.722.361,58 zł, co stanowi 96,6 % planowanych dochodów po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian. Planowane wpływy z dochodów własnych wykonane zostały w 104,1 %. Subwencje zrealizowane zostały w 100,0% w stosunku do zaplanowanych – wyjaśnia burmistrz w sprawozdaniu. W budżecie w trakcie roku dokonano również licznych zmian. Rada Miejska podjęła w 2019 roku 11 uchwał dotyczących zmian w budżecie Miasta, Burmistrz Miasta skorzystał z upoważnienia wydając 30 zarządzeń zmieniających budżet.

Burmistrz Miasta dokonał przesunięć z rezerw: ogólnej i celowych w wysokości 1.334.199,31 zł z przeznaczeniem na:

 • usunięcie awarii w Muzeum Drukarstwa - 1.400,00 zł,
 • pokrycie kosztów udostępnienia systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim 6.765,00 zł,
 • zobowiązania związane ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - 596,68 zł,
 • pokrycie kosztów medalu za zasługi dla pożarnictwa Miasta Cieszyna - 4.000,00 zł,
 • wypłatę świadczenia rekompensacyjnego w związku z powołaniem do odbycia krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych żołnierza rezerwy – 3.511,38 zł,
 • wykonanie audytu rekompensaty za rok 2018 z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej - 7.284,00 zł,
 • usunięcie awarii zasobników ciepłej wody na obiektach przy al. Jana Łyska 21- 25.000,00 zł,
 • organizację Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego - 2.000,00 zł,
 • wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 119.900,00 zł,
 • dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Zarządu Dróg – 100.000,00 zł,
 • opracowanie zarysu projektu rozwoju lokalnego miasta Cieszyna planowanego do zgłoszenia do Programu „Rozwój Lokalny” - 7.380,00 zł,
 • prawidłowe funkcjonowanie Campingu „Olza” - 6.000,00 zł,
 • promocję miasta - 31.230,00 zł,
 • zakup systemów selektywnego alarmowania - 9.958,00 zł,
 • dotację podmiotową dla COK „Dom Narodowy” – 77.433,45 zł,
 • dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, m.in. na
 • występ na festiwalu ludowym „Sea of rhythms” - Balchik w Bułgarii w ramach miast partnerskich – 11.518,80 zł,
 • wykonanie dodatkowych nasadzeń w donicach miejskich- 11.900,00 zł,
 • opracowanie Strategii współpracy transgranicznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna - 2.100,00 zł,
 • dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Usług Wspólnych– 9.000,00 zł,
 • dotacje dla żłobków niepublicznych– 8.207,00 zł,
 • zakup oświetlenia świątecznego - 66.000,00 zł,
 • dofinansowanie wyjazdu na Jarmark Świąteczny do Pucka - 1.000,00 zł,
 • przekazanie 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 100,00 zł,
 • dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 300.000,00 zł,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 3.490,00 zł,
 • pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi oraz wypłat nieplanowanych odpraw emerytalnych w placówkach przedszkolnych – 250.000,00 zł,
 • koszty wypłaty nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 268.425,00 zł.

Radni podjęli uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Miasta Cieszyna Wotum Zaufania. 17 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, czterech zagłosowało przeciw. W ten sam sposób rozłożyły się głosy w przypadku udzielenia absolutorium. 17 radnych zagłosowało za przyjęciem sprawozdania finansowego, czterech wstrzymało się od głosu.

 

źródło: ox.pl
dodał: JŚ

Komentarze

8
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2020-08-28 13:27:30
politykier: Burmistrz? Już nie BURMISTRA, czy BURMISTRZYNI?
2020-08-28 13:55:10
altacet: TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI.A CO SLYCHAĆ Z PLAŻĄ NAD OLZĄ,AMFITEATREM?
2020-08-28 14:47:48
Halos: politykier: Poprawnie mówi się Gosposia ;)
2020-08-28 15:50:10
FoxTrot: Wotum zaufania powinni co roku dawać obywatele w czymś na wzór referendum, a nie radni, którzy są sami swoi. Nawet radnych z innych obozów da się.. udobruchać różnymi metodami. Oni tam wszyscy - co do jednego żyją z naszego, dysponują naszym i nam mają służyć. Więc to my mamy ich rozliczać i udzielać wotum zaufania lub nie.
2020-08-29 01:03:04
politykier: Skoro Gosposia, niech lepiej wraca do garów, zanim znów coś przypali...
2020-08-29 05:47:37
: donuś nie fanzol, i zmień piec
2020-08-29 09:45:13
jojestelagalicyjok: Już mnie w tym Cieszynie...za burmistrza Szczurka rozkopano Cieszyn w tym ul. Głęboką i wykonano kanalizacje, zakopano i amen, potem rozkopywano powtórnie i zrobiono ciepło. Cieszyniocy narzekali ale przynajmniej coś zrobiono. Optymiści oczekiwali, że zrobi się to kompleksowo i za tym pójdzie nawierzchnia i chodniki ulicy. Niestety jest dalej bryndza.Za kolejnego burmistrza Ratusz oddał się modlitwom i wymodlono spłodzono tylko Galerię Stela. Żyjący nadzieją wybrali Panią na burmistrza i Ta nadal łata dziury w Cieszynie, żadnej ulicy kompleksowo nie wyremontowano z modernizacją.Tu dziubnie tam dziubnie i przy akompaniamencie Rady Miejskiej czas leci. Teraz zaczyna się remont Głębokiej, który miał być na Szczurka ale co ciekawe zaczyna remont od dołu jakby myć się od nóg? Ostatni sensowny remont A,Czerwonej wykonano w latach "60" i warto by w muzeum poczytać jak to robiono, bo ten kolejny remont za burmistrz Gabrieli jest jakiś dziwny i mocno przewiduję, że 5o-latki nie dożyją końca. Jak spoglądam na doniczki z drzewami na Rynku to mnie zastanawia skąd pani burmistrz zapożyczyła ten pomysł? Śmiechu warte. Może zrobi coś takiego, że wyrwie kostki granitowe i posieje trawę? Czy w Cieszynie może się coś udać?
2020-08-29 10:13:26
politykier: krzy-sio+ Poproś Pańcię, może Cię wyprowadzi na spacer...
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: