Chybie: podsumowano inwestycje

Wójt Gminy Chybie, Janusz Żydek, podsumował to co działo się w Gminie w 2017 roku w zakresie działań inwestycyjnych. Jak informuje, wykonane prace wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa jak również standardu życia mieszkańców.

Drogi, chodniki i oświetlenia…
Odwodniono i położono nową nawierzchnię na ulicy Krętej w Mnichu oraz poszerzono kładąc również nowy asfalt na ul. Okrężnej w Chybiu za sprawą dofinansowań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dzięki współpracy z zarządem powiatu cieszyńskiego wyremontowano ulice Polną, Olchową we Frelichowie oraz Czereśniową w Zaborzu. Jak co roku przeprowadzone zostały remonty cząstkowe dróg w całej gminie a przez niespodzianki geologiczne na ulicy Kochanowskiego w Mnichu rozpoczęta modernizacja tej ulicy zostanie dokończona po nowym roku.  - Oprócz tego w tym roku zleciliśmy opracowanie dokumentacji na: 1) przebudowę ulicy Brzozowej oraz przepustu między ul. Wierzbową a ul. Brzozową w Chybiu, 2) przebudowę skrzyżowania ul. Ogrodniczej z ul. Rolną w Mnichu, 3) przebudowę i poszerzenie ul. Polnej we Frelichowie, 4) zarurowanie rowu wzdłuż ul. Podleśnej w Chybiu. – wylicza wójt.

Wśród dużych sukcesów  Janusz Żydek wymienia  chodniki w  gminie -  nowopowstały, długo wyczekiwany ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wyzwolenia (etap I) oraz odwodnienie i nowa nawierzchnia chodnika wzdłuż głównej ul. Bielskiej etap I i etap II.  - Oświetliliśmy ulice Asnyka w Chybiu, Darwina w Zaborzu, Spacerową w Mnichu oraz Polną we Frelichowie. Wykonaliśmy dokumentację oświetlenia kolejnych ulic, a mianowicie: Jesionowej i Fredry we Frelichowie oraz Pawiej w Mnichu, a w trakcie opracowania pozostaje jeszcze oświetlenie ulicy Leśnej.


Sport i rekreacja…

Dzięki współpracy transgranicznej z  partnerem czeskim – gminą Terlicko – powstał nowy, ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w Zarzeczu w ramach projektu „Transgraniczna Kraina Zabawy”, oraz murowana wiata wraz z ogródkiem ekologicznym (warzywno-kwiatowym) również z kolorowym placem zabaw obok, w ramach projektu unijnego „Wspólnie poznajemy przyrodę”.

Termomodernizacji uległ pawilon sportowy, co stanowiło kontynuację prac podjętych w 2016 roku obejmujących modernizację systemu grzewczego RKS-u, a w trakcie jest, mimo perturbacji, jakie zafundował nam Wykonawca zadania, przebudowa trybuny zadaszonej stadionu w Chybiu.  Wiosną 2018 r. odbudowana zostanie trybuna główna z zadaszeniem i podzielona na 4 sektory, w efekcie czego powstanie ponad 500 miejsc siedzących dla mieszkańców i turystów.

Oprócz tego ogrodzono teren przeznaczony pod budowę centrum sportowo-rekreacyjnego w Mnichu, budynek OSP Zarzecze-Frelichów wraz z terenem ćwiczeń i zabaw oraz wykonano plac ćwiczebny przy OSP Zaborze.

Budynki oświatowe…

Nową  elewację zyskała Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Piłsudskiego w Chybiu dzięki gruntownej termomodernizacji budynku w ramach projektu dofinansowanego z RPO WSL 2014-2020. Zlecono również opracowanie   dokumentacji na nową salę gimnastyczną dla  SP 1.
Następna w kolejności placówka, w której zaplanowana jest kompleksowa termomodernizacja - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu przeszła jej I-szy etap robót polegający na odwodnieniu i utwardzeniu nawierzchni wokół budynku. W Zaborzu z kolei usunięta została kolizja sieci elektroenergetycznej z przewidywaną rozbudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia, która ma ruszyć już wiosną.

Kanalizacja…
Przyłączono 18 nowopowstałych budynków do sieci kanalizacyjnej, a 20 kwietnia 2017 r. gmina podpisała  umowę na największe w historii Chybia dofinansowanie projektu pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie realizowanego.  Koszt całkowity przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 59 815 010,16 zł z czego 31 250 560,25 zł pochodzi z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Co w 2018…
- W kolejce czekają:  1) budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Mnichu, na które również otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2) budowa sali gimnastycznej w Zaborzu, z której we wrześniu 2019 r. dzieci oraz młodzież szkolna będą mogły w pełni korzystać (budowa sali rozłożona na dwa lata – 2018/2019).  Dodatkowo w Zaborzu już w 1-szym półroczu powstanie ogólnodostępna siłownia plenerowa dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach projektu transgranicznego pn. „Aktywni na granicy”. W 2018 r. zostaną przeprowadzone tzw. II etap termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. P. Kojzara w Chybiu, termomodernizacja budynku domu nauczyciela w Chybiu (za ośrodkiem zdrowia), termomodernizacja urzędu gminy oraz zlecony zostanie projekt rewitalizacji parku… Oprócz tego we współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych wyremontowane zostaną drogi: ulica Podgroble oraz ulica Bielska: odcinek od ul. Lipowej do ul. Kolonia oraz odcinek od torów kolejowych w stronę Landeka – podsumowuje Wójt Gminy Janusz Żydek licząc na to, że kolejne  plany również zakończą się sukcesem.

(red./chybie.pl)

źródło: ox.pl
dodał: CR

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
kontakt z redakcją