Znaczny stopień niepełnosprawności - ulgi i uprawnienia

Na wstępie warto podkreślić, że przy większości poniższych ulg i uprawnień wystarczy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie- lub orzeczenia równoważne, np. wydane przez ZUS, o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji czy wydawane niegdyś - o I grupie inwalidztwa.

Osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, o ile nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego. Zasiłek pielęgnacyjny to jedno ze świadczeń, przy którym nie obowiązuje kryterium dochodowe. Aktualnie to świadczenie wypłacane jest w wysokości 153 zł. Wnioski należy składać w Miejskich lub Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji) mogą korzystać z ulgowych przejazdów w komunikacji PKP/PKS:

  • 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP – tylko w klasie 2.
  • 37% ulgi tylko w klasie 2. w pociągach pośpiesznych, TLK, ekspresowych, IC i EC.

Osoby niewidome, posiadające orzeczenie o stopniu znacznym, mają natomiast prawo do:

  • 93% ulgi w przejazdach w pociągach PKP – tylko w 2. klasie pociągów osobowych
  • • 51% ulgi – tylko w 2. klasie w pociągach pośpiesznych, TLK, ekspresowych, IC, EC.

Opiekun lub przewodnik towarzyszący osobie posiadającej stopień znaczny lub osobie niewidomej posiadającej stopień znaczny ma prawo do 95% zniżki w pociągach osobowych, pośpiesznych, ekspresowych, IC, EC.
Powyższe zniżki ustawowe obowiązują również przewoźników autobusowych.

Ulgi w komunikacji miejskiej ustalane są w drodze uchwały rady miasta lub gminy. Na terenie Cieszyna osoby ze znacznym stopnień niepełnosprawności są zwolnione z opłat za przejazd komunikacją miejską.

Karta parkingowa
To jedyny dokument uprawniający do parkowania na „kopertach” dla osób z niepełnosprawnością. Uprawnia także do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.
Od 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (na podstawie orzeczenia wydanego po 1 lipca 2014 r.).
Niepełnosprawny ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest zwolniony z abonamentu za radio i telewizję

Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie w następujących obszarach: udział w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się, likwidacja barier architektonicznych, pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”.

Osoby z niepełnosprawnością, w ramach rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych PIT, mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej.
Od dochodu można odliczać faktycznie poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą z niepełnosprawnością lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby z niepełnosprawnością.

Informację o wszystkich ulgach oraz uprawnieniach osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 lub na stronie internetowej PCPR.

Andrzej Koenig

Pisaliśmy:

źródło: OX.PL
dodał: AKE

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
kontakt z redakcją