Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Strumień: wyższy podatek

15% - o tyle został podniesiony podatek od nieruchomości w Gminie Strumień na rok 2024.

Nie mieli pytań radni w sprawie podniesienia podatku w Gminie Strumień podczas niedawnej (29 listopada) Sesji Rady Miasta i przyjęli większością (jeden głos wstrzymujący się) uchwałę ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

Z materiałów – projektu uchwały i załącznika do uzasadnienia wynika, że „Uchwalenie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok wg wskaźnika 15% spowoduje, iż dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2024 rok będą wynosić około 10 450 000,00 zł.” Zaś w przypadku podatku od środków transportowych „uchwalenie stawek wg wskaźnika 15% spowoduje iż dochody z tego tytułu wynosić będą w 2024 roku około 231 000,00 zł a wzrost stawek będzie się kształtował w granicach od 60,00 zł do kwoty 480,00 zł.

Jaki będzie podatek od nieruchomości w Gminie Strumień w 2024 roku?

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,33 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 6,66 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,58 zł od 1m2 powierzchni, za wyjątkiem gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem „dr” z wyłączeniem gruntów określonych w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 0,30 zł od 1 m2powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 4,38 zł od 1m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 1,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 32,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 15,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 6,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli:

a) stanowiących urządzenia służące do zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 1%,

b) pozostałych 2%, ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Uchwała (pdf)

Zapis wideo sesji TUTAJ.

 

NG

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

1
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2023-12-07 09:19:02
Edi: Kadencja się im kończy,więc pojechali po bandzie.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: