Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Strumień: Budżet uchwalony

Podczas XXXVIII sesji Rada Miejska w Strumieniu uchwaliła budżet na 2022 rok, który zakłada wydatki na poziomie prawie osiemdziesięciu trzech milionów złotych.

Jak poinformował urząd, prawie 17 mln zł Gmina planuje przeznaczyć na inwestycje - Chciałabym bardzo podziękować Radnym Rady Miejskiej za zaufanie dla mnie i mojego zespołu. To dla nas bardzo duże wyzwanie w tym wyjątkowym roku, jakim jest kolejny rok covidowy. Dziękuję Pani Skarbnik i całemu zespołowi, który przygotowywał budżet. Przed nami kolejne ważne zadania i cele, które określone zostały w uchwalonym budżecie – powiedziała Anna Grygierek, Burmistrz Strumienia.
Budżet Gminy Strumień na 2022 rok po stronie dochodów zaplanowano w wysokości 70 269 804,73 złotych, a po stronie wydatków na poziomie 83 672 468,18 zł. Przewidywany deficyt gminy wynieść ma 13 402 663,45 zł i zakłada się, że będzie on sfinansowany z następujących źródeł: kredytu, przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z wolnych środków.

Na łączną sumę dochodów Gminy Strumień składają się: udział gminy w PIT i CIT 14 125 510,00 zł, subwencje – 18 050 260,00 zł, dotacje i środki na zadania bieżące 14 135 355,71 zł, pozostałe dochody bieżące w wysokości 18 367 046,02 zł oraz dochody majątkowe 5 591 633,00 zł.

Z zaplanowanych wydatków największą część stanowią zadania oświatowe, na które przewidziano 30 103 248,29 zł, (co stanowi 35,97% wszystkich wydatków). Niebagatelną kwotę w przyszłorocznym budżecie, bo aż 16 047 801,92 zł (19,17% wydatków ogółem) zarezerwowano na szeroko rozumianą pomoc społeczną. Na pozostałe wydatki Gmina Strumień będzie mieć do dyspozycji kwotę 37 521 417,97 zł, w tym na inwestycje przewidziano 16 809 202,78 zł.

Duży blok inwestycyjny zaplanowany w przyszłorocznym budżecie dotyczy budowy dróg i parkingów w Gminie Strumień. Nakłady na drogi wynoszą 6 390 824,11 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 1 285 000,00 zł, a majątkowe 5 105 824,11 zł. Oświetlenie uliczne to koszt 876 503,43 zł z czego wydatki bieżące wynoszą 662 409,40 zł, a inwestycyjne – 214 094,03 zł. Niemałą kwotę pochłoną wydatki na kolejny etap uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie, czyli budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie – 4 799 085,69 zł; budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień - 50 000 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w gminie, w tym dokumentacja - 1 025 000,00 zł, rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej, deszczowej w Strumieniu – 2 894 175,89 zł oraz modernizacja oczyszczalni ścieków – 445 153,00 zł.

W samorządowym budżecie zabezpieczono środki na modernizację bazy oświatowej w Gminie Strumień – 650 000,00 zł, na Laboratoria przyszłości – 2021 – 166 840,00 zł oraz na modernizacje budynku ZSP Zabłocie 70 000,00 zł.

500 000 zł zapisano w budżecie na odprowadzenie wód deszczowych ul. Nowej i ul. Strażackiej w Pruchnej oraz 50 000,00 zł na odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień. 320 tysięcy zł zaplanowano na dotacje dla ZGK i M na wymiany źródeł ciepła, w budynkach komunalnych, natomiast 30 tysięcy na dotacje dotyczące usuwania azbestu. 121 tysięcy zł stanowić będzie dotacja na dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Wisła Wielka - Strumień. Gmina Strumień, kwotą 12 750 zł dofinansuje projekt budowy nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. 30 000,00 złotych przeznaczy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Strumieniu. 40 000 złotych zapisano w budżecie na modernizację placów zabaw w Gminie Strumień.
70 tysięcy zł zaplanowano w budżecie na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zaś 90 tysięcy zł zabezpieczono na przebudowę schodów wejściowych dla OSP Strumień. W budżecie Gminy Strumień na 2022 rok zabezpieczono środki na realizację Funduszu Sołeckiego – 282 014,09 zł oraz dla Rady Mieszkańców w Strumieniu – 39 425,42 zł. Warto wspomnieć, że za otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będą wykonane zadania inwestycyjne:

  • Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z ulicy Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi – 400 000,00 zł,
  • rozbudowana i zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Strumieniu - 445 153,00 zł,
  • budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap III – 2 700 000,00 zł,
  • przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina – 1 800 000,00 zł,

oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wykonane zostaną zadania:

  • ostatni etap przebudowy drogi gminnej ulicy Oblaski w Drogomyślu – 2 375 000,00,
  • rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień 5 795 000,00 zł, z roku 2022 -2 000 000,00 zł, zaś w roku 2023 -3 795 000,00 zł.

Ponadto w ramach otrzymanych środków w roku 2021 na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 4 577 145,00 zł realizowane będzie zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strumień w latach 2022 – 2024, z tego na rok 2022 zaplanowano kwotę w wysokości 375 000,00 zł.

Red./mat.pras.

źródło: ox.pl
dodał: red

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: