Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Sesja Rady Gminy Istebna (na żywo)

Dziś, tj. 30 listopada 2023 o godz. 14:00 rozpocznie się LXXX sesja Rady Gminy Istebna. Jakie tematy pojawią się na sesji?

W salce posiedzeń urzędu gminy Istebna radni z Istebnej pochylą się  m.in. nad uchwałami w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego na dożywianie, w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z Organizacjami Pozarządowymi czy też w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Porządek obrad

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z LXXIX sesji Rady Gminy Istebna

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok.

Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Istebna w roku szkolnym 2022/2023.

Podjęcie uchwał:

a) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

b) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028

c) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

d) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+

e) Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

f) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

g) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu Rady Gminy Istebna w przedmiocie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, dopuszczającej możliwość wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami.

h) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej z Koniakowa Kosarzysk z dnia 20 października 2023 r. według właściwości

i) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej z Jaworzynki Centrum z dnia 30 października 2023 r. według właściwości

j) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2023 - 2030.

k) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2023.

Sprawozdanie przewodniczącego komisji ze wspólnego posiedzenia w dniu 28 listopada 2023 roku.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.

Zakończenie posiedzenia.

 

Materiały do sesji znajdziemy TUTAJ

 

Transmisja online będzie dostępna TUTAJ

 

 

red.

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: