Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Radni w Dębowcu zdecydowali

Podczas wtorkowej (30.05.2023) sesji XLII Rady Gminy Dębowiec radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Dębowiec, Tomaszowi Brannemu. Zajęli się też innymi sprawami: sprawozdaniami z zakresu pomocy społecznej, budżetem, ściekami i publicznymi toaletami

Sprawy społeczne

Pierwszymi tematami poruszanymi na sesji w Dębowcu było Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu w roku 2022 oraz ocena zasobów pomocy społecznej. Radni pochylili się również nad sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok. Wszystkie dokumenty – sprawozdania są dostępne na stronie: https://debowiec-cieszyn.esesja.pl/posiedzenie/bee38b8c-07ae-4

Czego można było się dowiedzieć ze sprawozdań? M.in. tego, że w 2022 roku z różnych form wsparcia GOPS w Dębowcu skorzystało 100 osób, z czego 70 w rodzinach i 30 osób samotnych. Pomocą w formie pracy socjalnej objęto 87 rodzin (liczba osób w rodzinach wyniosła 220). Najczęstszymi przyczynami skłaniającymi osoby do szukania pomocy była długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, niepełnosprawność, ubóstwo, potrzeba ochrony wielodzietności, bezrobocie i alkoholizm. W 2022 roku pomocą i wsparciem asystenta rodziny objęto 7 rodzin, z czego zobowiązanych przez sąd 6. Na stypendia szkolne i pomoc materialną w 2022 roku łącznie przeznaczono 14 557,61 zł, z kolei na pomoc dla Ukrainy 259 520 zł oraz 18 300 zł na jednorazowe świadczenia pieniężne da obywateli Ukrainy. Gorący posiłek dla dzieci i młodzieży dla 8 dzieci kosztował 1224,90 zł.

Prognoza finansowa i budżet

Radni przegłosowali zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023-2027. W zakresie lat 2023-2025 dostosowano kwoty dochodów i wydatków, przychodów oraz rozchodów W przedsięwzięciach majątkowych wprowadzono:

  1. zadanie "Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dębowcu - Filia z oddziałami przedszkolnymi w Simoradzu" na lata 2023-2024 z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w wysokości 1.615.000zł;
  2. zadanie "Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Ogrodzonej" na lata 2023-2024 z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w wysokości 1.700.000zł;
  3. w zadaniu "Modernizacja dróg gminnych ul. Polnej w Dębowcu i ul. Stromej w Iskrzyczynie" w roku 2023 zwiększono limit oraz łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 76.500zł.

Przegłosowano również zmianę budżetu. Postanowiono m.in.:

  • Zwiększyć budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 493.000,00zł.
  • Zwiększyć budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 824.500,00zł.
  • Zmienić przychody w ten sposób, że o 331.500,00zł zwiększyć przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

Ścieki i płatne toalety

Zajęto się także dwoma bardziej, rzec można, przyziemnymi zagadnieniami: dopłatą do ścieków i wysokością opłaty za korzystanie z publicznych toalet. Oba głosowania były jednogłośne. I tak postanowiono  ustalić:

-  dla wszystkich odbiorców dopłatę do 1 m3 odprowadzonych ścieków: w wysokości 1,00 zł w trzecim roku obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

- opłatę za korzystanie z toalety publicznej w wysokości 2 zł każdorazowo od osoby korzystającej z toalety. § 2. Opłata inkasowana jest poprzez zamek monetowy klamkowy.

Absolutorium i wotum zaufania

Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy Dębowiec za rok 2022 oraz debaty nad nim podjęto uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dębowiec. Po podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podjęto tez uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za 2022 rok. Wszystkie te uchwały podjęto jednogłośnie – „za” głosowało 13 obecnych radnych.

 

Natasza Gorzołka

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

1
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2023-06-01 09:42:43
tomi71: a tak swoją drogą ...ile jest publicznych toalet w Dębowcu? Można by wtedy wagę tematu zrozumieć.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: