Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Od dziś numery PESEL dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną

Od dziś rusza nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy. Urzędy miast i gmin będą przyjmować i rejestrować uchodźców, zgodnie z zapisami specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


Najważniejsze założenia i informacje dla obywateli Ukrainy to te, że nie ma obowiązku meldunku na terenie Polski, a numer PESEL może być nadany w dowolnej gminie w kraju, aby go uzyskać potrzebna jest kolorowa fotografia w wersji papierowej.

Numer PESEL może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który przybył po 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi, i złoży wniosek do dowolnego urzędu gminy. We wniosku trzeba podać takie dane jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, kraj urodzenia i obywatelstwo, data wjazdu do Polski, ukraiński numer ewidencyjny – jeśli dana osoba go posiada. Osoby, które chcą uzyskać także profil zaufany, dodatkowo zobligowane są do podania adresu e-mail i polskiego numeru telefonu. By złożyć wniosek konieczne jest posiadanie przy sobie dokumentu, który potwierdzi dane podane we wniosku i tożsamość osoby składającej wniosek. Jeżeli ktoś nie posiada takiego dokumentu, może złożyć wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej. Niezbędne jest także kolorowe zdjęcie na papierze

 

- By złożyć wniosek konieczne jest posiadanie przy sobie dokumentu, który potwierdzi dane podane we wniosku i tożsamość osoby składającej wniosek. Jeżeli ktoś nie posiada takiego dokumentu, może złożyć wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej. Niezbędne jest także kolorowe zdjęcie na papierze. Urzędnik na miejscu pobierze odciski palców. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, nie pobiera się odcisków palców. Na wniosku należy złożyć własnoręczny podpis. Wydanie tego dokumentu jest bezpłatne. Numer PESEL zostaje nadany na miejscu -przypomina Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Cieszyna.


Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę Polski bezpośrednio z Ukrainy po 24 lutego ma 60 dni na zarejestrowanie swojej obecności. Do Urzędu musi się zgłosić osobiście, również dzieci z opiekunem lub opiekunem tymczasowym wyznaczonym przez sąd. Urzędnicy przygotowują się do wielu klientów odwiedzających wydziały spraw obywatelskich gmin w najbliższych dniach. Warto pamiętać, że to nie data nadania PESEL, a potwierdzenie przekroczenia granicy decyduje o wypłacie świadczeń.

- Z uwagi na dużą liczbę osób relokowanych na nasz teren możliwe są czasowe utrudnienia w przebiegu procesu rejestracji. W związku z powyższym prosimy Państwa o cierpliwość.Druk dotyczący rejestracji pobytu i nadania nr PESEL można odebrać w pok. 105, dostępne są one również na stronie https://www.gov.pl/attachment/a7e7c9ea-e6d9-41e8-a6a1-1a7452cef242. W przypadku pobierania druku ze strony internetowej musi on być wydrukowany w formacie A4 (druk należy podpisać w obecności urzędnika podczas wizyty w urzędzie) – informuje miasto Wisła.

Obywatele Ukrainy muszą wiedzieć także, że o świadczenie 500+ w ZUS trzeba złożyć odrębny wniosek, w ośrodkach pomocy nalezy złożyć wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, a do załatwienia formalności - potrzebny jest numer telefonu komórkowego zarejestrowany u polskiego operatora, adres mailowy pisany alfabetem łacińskim

- Aby możliwie ułatwić uchodźcom z Ukrainy załatwienie formalności od środy 16 marca na ul. Kochanowskiego 14 będzie można wyrobić numer PESEL, ponadto dyżur będą pełnić pracownicy MOPS. Do dyspozycji będą stanowiska komputerowe – informuje Katarzyna Koczwara, rzecznik prasowy Cieszyna.

Numer PESEL może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który przybył po 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi, i złoży wniosek do dowolnego urzędu gminy. We wniosku trzeba podać takie dane jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, kraj urodzenia i obywatelstwo, data wjazdu do Polski, ukraiński numer ewidencyjny – jeśli dana osoba go posiada. Osoby, które chcą uzyskać także profil zaufany, dodatkowo zobligowane są do podania adresu e-mail i polskiego numeru telefonu.

By złożyć wniosek konieczne jest posiadanie przy sobie dokumentu, który potwierdzi dane podane we wniosku i tożsamość osoby składającej wniosek. Jeżeli ktoś nie posiada takiego dokumentu, może złożyć wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej. Niezbędne jest także kolorowe zdjęcie na papierze.

Urzędnik na miejscu pobierze odciski palców. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, nie pobiera się odcisków palców. Na wniosku należy złożyć własnoręczny podpis. Wydanie tego dokumentu jest bezpłatne. Numer PESEL zostaje nadany na miejscu.

Osoby, które już uzyskały numer PESEL muszą ponownie pojawić się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej i złożyć nowy wniosek.

Numery PESEL będą nadawane na podstawie paszportu, paszportu wewnętrznego, dowodu osobistego lub aktu urodzenia obywateli Ukrainy.

KOD

źródło: ox.pl
dodał:
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: