Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Msze i nabożeństwa online

Nie możesz być na mszy lub nabożeństwie? Nic straconego, zawsze możesz uczestniczyć w nich dzięki kamerom udostępnionym online. Poniżej prezentujemy listę kościołów z naszego regionu, w których zostały uruchomione transmisje na żywo.

Kościoły Rzymskokatolickie:

CIESZYN


Parafia św. Marii Magdaleny
Msze:

 • niedziele i święta nakazane: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
 • dni powszednie: 6.30, 8.00, 15.30(w piątki), 18.00


Transmisja online: http://parafiamm.pl/kamera-online


Parafia św. Elżbiety
Msze:

 • niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.30, 18.00
 • dni powszednie:

Poniedziałek, Wtorek - godz. 6.30
Środa - godz. 6.30, 18.00
Czwartek - godz. 18.00 (od godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu)
Piątek - godz. 6.30, 18.00
Sobota - godz. 6.30, 18.00 (godz. 17.30 Różaniec, liturgia Mszy św. niedzielna)
W każdą czwartą niedzielę miesiąca o godz. 15.30 - Msza św. dla osób niesłyszących w języku migowym (od godz. 15.00 spowiedź)
 

Transmisja online: http://www.elzbieta.katolik.bielsko.pl/transmisja-wideo-z-kosciola

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jerzego w Cieszynie

Msze:

 • niedziela   7.35  10.05 11.30
 • dni powszednie:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – godzina 18.00

Środa, sobota – godzina 8.00
Sobota - 8.00

Transmisja online: http://www.swjerzycieszyn.ox.pl/?p=kamera

POGÓRZE


Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. NMP Królowej Polski

Msze:

 • niedziele i święta - 7.00, 9.00, 11.00
 • dni powszednie:

Poniedziałek i wtorek - 7.00, 18.00
Środa i czwartek  - 18.00
Piątek - 8.00, 18.00
Sobota - 18.00

Transmisja online: http://www.pogorze.katolik.bielsko.pl/

SKOCZÓW


Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. M.B. Różańcowej

Msze:

 •  niedziele i uroczystości - 8.00; 9.30; 11.30; 19.00
 •  święta zniesione - 7.00; 16.30; 18.00
 • dni powszednie - 7.00; 17.00


Transmisja online: http://parafiagornybor.ox.pl/index.php/kamera-online.html


Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. św. Piotra i Pawła

Msze:

 • niedziela i święta - 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
 • Kaplicówka godz.16.00
 • dni powszednie - 6:15, 18:00

Transmisja online: http://www.kamera.parafiaskoczow.ox.pl/

Kościoły Ewangelicko- Augsburskie

 

CIESZYN


Kościół Jezusowy


Nabożeństwa - niedziela godzina 8.00 i 10.00
spowiedź: 9.00
Transmisja online: http://www.transmisje.cieszyn.org.pl/

SKOCZÓW


Parafia EA Skoczów

Nabożeństwa: niedziela godzina 8.00 i 10.00

Transmisja online: http://livestream.com/accounts/810139/events/1695211
 

WISŁA

Parafia EA w Wiśle Czarnem

Nabożeństwa: niedziela godzina 8.45

Transmisja online: http://wisla-czarne.luteranie.pl/?page_id=94

Parafia EA W Wiśle Malince

Nabożeństwa: niedziela  godzina 10.15

Transmisja online: http://malinka.org.pl/transmisja/

źródło: ox.pl
dodał: MP

Komentarze

31
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2019-08-11 07:44:16
donekT: Z okazji Dnia Pańskiego pora naszym skrajnie lewicowym (lewackim) przyjaciołom z forum zadedykować kolejne zagadnienie. Dziś na warsztat proponuję wrzucić POJĘCIE ZWROTU LINGWISTYCZNEGO i postrzeganie PRAWDY ze strony skrajnie lewicowych (lewackich) środowisk. Wraz z odniesieniami do poszczególnych GURU.
2019-08-11 07:50:34
donekT: ZWROT LINGWISTYCZNY: Richard Rorty w 1967 roku opublikował pozycję pt. „Linguistic turn”/„Zwrot lingwistyczny”. Zdaniem wymienionego teoretyka, Zwrot Lingwistyczny ma polegać na stopniowym upowszechnianiu się w naukach społecznych poglądu, iż RZECZYWISTOŚĆ NIE JEST BEZPOŚREDNIO DOSTĘPNA POZNANIU, PONIEWAŻ NAJPIERW MUSI ZOSTAĆ OPISANA/NAZWANA ZA POMOCĄ JĘZYKA. W związku z tym język należy postrzegać w kategorii narzędzia umożliwiającego opis, który nie jest neutralny, ponieważ kształtuje rzeczywistość poprzez obraz owej rzeczywistości, który jest tworzony za pomocą języka (kryterium nieobiektywne). Wobec tego nie ma, nie może być pewności, jaka jest społeczna rzeczywistość, której obraz powstaje właśnie w aspekcie opisu. Tym bardziej, iż RZECZYWISTOŚĆ MA OPISOWY, A NIE MIERZALNY CHARAKTER. Co gorsza, nie mamy pewności, czy za przedstawionym opisem kryje się w ogóle jakakolwiek rzeczywistość. W związku z tym RZECZYWISTOŚĆ MOŻE FUNKCJONOWAĆ JEDYNIE (sic!) W INDYWIDUALNEJ I SPOŁECZNEJ ŚWIADOMOŚCI, GDZIE TWORZONA JEST PRZEZ MOZAIKĘ ABSTRAKCYJNYCH POJĘĆ. Skoro rzeczywistość stanowi jedynie opis, wykreowany przez język.
2019-08-11 07:57:50
donekT: Nawiązując do działalności John'a Austin'a, który twierdził jakoby znaczenie wypowiedzi, aktów mowy wykracza poza postulat ich prawdziwości, ponieważ wypowiedź najczęściej zawiera element działania. W związku z tym podzielił wypowiedzi na: a)PERFORMATYWNE- tworzące rzeczywistość i b)KONSTATATYWNE- oznajmujące, stwierdzające. WYPOWIEDZI PERFORMATYWNE związane być mają z AKTAMI ILLOKUCYJNYMI, czyli takimi, jakie wykonuje się w zamiarze osiągnięcia określonego skutku, wywołania emocji, czy działania (STĄD PLAGI PUBLICZNEGO ODDAWANIA RÓŻNYCH WYDZIELIN NP. MOCZU, PALENIE BIBLII, PROFANACJE MIEJSC KULTU ITD.) mające w założeniu podważyć/ godzić w kulturowe znaczenie danych pojęć, zdekonstruować znaczenie, autorytet i w konsekwencji zmienić zastaną rzeczywistość, w przypadku Europy ukształtowaną również na komponencie wyznaniowym.
2019-08-11 08:04:01
donekT: Teorie Austina skrajna lewica (lewactwo) zapożyczyło do nauk społecznych, gdzie wykorzystane zostały jako narzędzie służące ZAKWESTIONOWANIU MOŻLIWOŚCI OBIEKTYWNEGO POZNANIA RZECZYWISTOŚCI. W związku z tym pewne środowiska podjęły działania wymierzone w stronę radykalnej zmiany zasady całej refleksji nad rzeczywistością społeczną. Wobec tego owa rzeczywistość społeczna, a raczej doświadczenie owej rzeczywistości przestało stanowić OBIEKTYWNY PUNKT ODNIESIENIA dla sporów ideologicznych. Traktowana jako OBIEKTYWNA WIEDZA NAUKOWA, PRÓBUJĄCA OPISAĆ RZECZYWISTOŚĆ, w wyniku zastosowania narzędzia ZWROTU LINGWISTYCZNEGO (rzeczywistość) utraciła CECHĘ OBIEKTYWNOŚCI. W ZWIĄZKU Z TYM, W NAUCE OTWARTA ZOSTAŁA DROGA DLA → MYŚLENIA KRYTYCZNEGO/TEORIA KRYTYCZNA. Co więcej, powstało zapotrzebowanie na stworzenie nowej formuły komunikacji w zakresie definiowania prawdziwości opinii, jak i rozwiązywania konfliktów.
2019-08-11 08:10:05
donekT: POJĘCIE PRAWDY wg skrajnej lewicy (lewactwa). Prawda w rozumieniu Arystotelesa i wymiarze przejętym przez Chrześcijaństwo to „zgodność sądu z rzeczywistym stanem rzeczy, którego ten sąd dotyczy”. Oczywiście z warunkiem uwzględnionym przez Tomasza z Akwinu, czyli istnieniem w wymiarze metafizycznym, a w odniesieniu do sfery teoriopoznawczej zgodność myśli z rzeczywistością. Natomiast fundamentem całego rozumowaniem, zdaniem Tomasza ma być obiektywne, niezależne od poznania istnienie rzeczywistości. ZWROT LINGWISTYCZNY ZANEGOWAŁ PRZEDSTAWIONE ROZUMIENIE PRAWDY. CO WIĘCEJ, POSŁUŻYŁ DO ZAKWESTIONOWANIA ISTNIENIA OBIEKTYWNIE POJĘTEJ RZECZYWISTOŚCI. Wobec tego wszelka wiedza i prawda stały się pojęciami zmiennymi, ZALEŻNYMI OD OPISU/JĘZYKA i zależnymi od wyniku „SPOŁECZNEGO KONTRAKTU”/DYSKURSU. Także ów społeczny kontrakt pozbawiony został trwałych punktów odniesienia, mowa o obiektywnych kryteriach. Zatem możemy się tylko domyślić, skąd u zwolenników, członków i sympatyków pewnych środowisk taka popularność twórczości Nietzsche'go, lansującej RELATYWIZM. Natomiast PRAWDA zgodnie z teoriami skrajnej lewicy (lewactwa), ma być tworzona KOLEKTYWNIE, UZGODNIENIOWO w ramach komitetów/rad i podobnych ciał kolegialnych w formie DYSKURSU.
2019-08-11 08:13:41
donekT: TEORIE PRAWDY KOLEKTYWNEJ opracował Jürgen Habermas, NEOMARKSISTOWSKI GURU, w książce pt. „Teoria działania komunikacyjnego”, a także w eseju „Teorie prawdy”. Przyjął on założenie, iż prawda obiektywna nie istnieje, a jako zasadny należy uznać pogląd wypracowany w dobrowolny sposób na podstawie kolektywnie przeprowadzonego dyskursu. PRAWDA wg Habermasa to OPINIA NA TEMAT RZECZYWISTOŚCI, czy STANOWISKO W KONFLIKCIE INTERESÓW. Nie jak zakłada np. Chrześcijaństwo za Arystotelesem – zgodność opisu z rzeczywistością. Habermas utożsamia pojęcie prawdy z racją, poglądem lub słusznością. Przez takie niuanse TEORIA HABERMASA może znaczyć zupełnie coś innego na różnych poziomach interpretacji (KLUB POSZUKIWACZY SPRZECZNOŚCI ADASIA MICHNIKA???). Istotne jest zastosowanie tej teorii w komunikacji społecznej, gdzie nie ma miejsca na niuanse, ale która przynosi konkretne społeczne skutki (NP. PRÓBA WYKASOWANIA KTÓREGOŚ WYZNANIA).
2019-08-11 08:14:43
donekT: Warto się zapoznać: John Austin „Jak tworzyć fakty słowami” /// Richard Rorty „Zwrot lingwistyczny”/// Jürgen Habermas „Teoria działania komunikacyjnego” i „Teorie prawdy”.
2019-08-11 08:20:50
donekT: Językowe kreowanie rzeczywistości faktycznie występuje. Świat jest postrzegany za pomocą języka, a więc poprzez kulturę. Przez wpływ na kulturę, zawłaszczenie kultury, oddziaływanie na język w rozumieniu narzędzia służącego do opisu i postrzegania rzeczywistości można dokonywać niemal swobodnej REWOLUCJI KULTUROWEJ. Piecza nad wychowaniem kolejnych pokoleń, spokojnie może przysłużyć się biologicznemu wytępieniu poglądów uznanych za reakcyjne, czy niepoprawne politycznie z punktu widzenia kolektywnie przyjętej słuszności. Tymczasem stopniowej zmianie poddaje się np. pojęcie rodziny. W KONSTYTUCJI jest zapisane, iż RODZINĘ TWORZY ZWIĄZEK KOBIETY I MĘŻCZYZNY. Natomiast obecnie próbuje się to zmienić. Twierdzi się, iż rodzina na przestrzeni dziejów ewoluowała, nie wszędzie jest to związek kobiety i mężczyzny, są różne modele. Do tego, co stoi na przeszkodzie, aby osoby tej samej płci w znaczeniu gender (nie tylko sex) tworzyły rodzinę? Jak się okazuje, dzięki wykorzystaniu narzędzia zwrotu lingwistycznego, obecnie niekoniecznie wiemy, jak mamy pojmować znaczenie rodziny, ponieważ jest zmienne, przynajmniej zdaniem środowisk skrajnej lewicy (lewactwa), która działają wedle kolektywnie podjętej słuszności. Zatem nie dziwmy się, iż pewne środowiska operują głównie sloganami i mają różne pojęcia na temat spraw, w których imieniu występują. Liczy się słuszność kolektywu, która jest zmienna, zależna od punktu etapu.
2019-08-11 09:08:23
jasper: Efekt chrzescijanstwa w Polsce - tak wg Pisu i patronatu KK wyglada "normalna rodzina" ktora nalezy chronic... "Jeb** was! Kut*** do buzi!" - tak dzieci bojkotowały Marsz Równości w Płocku”. Szok, niedowierzanie, prymitywizm i degrengolada maja sie dobrze pod patronatem pisobolszewizmu.
2019-08-11 10:07:19
donekT: jasper-Q A kto staje rzekomo w obronie KONSTYTUCJI, gdzie pojęcie rodziny jest określone jako związek kobiety i mężczyzny? Czyżby owe środowiska jednak nie były postępowe?
2019-08-11 10:32:25
jasper: Jezeli takie chamstwo i glupota ma sie rodzic z mamusi i tatusia za 500+ to lepiej chyba przeznaczyc te srodki na cos innego. Czy sad rodzinny nie powinien zainteresowac sie demoralizacja tych dzieci przez ich mamusie i tatusiow i zabrac prawa rodzicielskie, bo z tych dzieci wyrosna przestepcy !
2019-08-11 11:06:34
krzysztof.mm: ✍Po jednym z takich wyjazdów do Niemiec proboszcz z Brygidy dzwonił do niej do mieszkania i mówił, że kupił Sławkowi aparat fotograficzny, a ten zrobił mu "jakieś zdjęcia, które muszą być zniszczone". ✍ W prokuraturze: – Ksiądz mówił, że to były jego zdjęcia zrobione w łazience. Prosił mnie, abym zniszczyła kliszę w taki sposób, aby Sławek się o tym nie dowiedział. Kobieta wyjmuje film z aparatu i wyrzuca do kosza. Ksiądz jeszcze raz upewnia się telefonicznie, że rolka została prześwietlona. Niedługo po tym, podczas sprzątania plebanii, Maria znajduje – na podłodze w sypialni – kasetę wideo. – Na niej były naklejki nagich kobiet. Oglądając to zdjęcie, stwierdziłam, że jest to kaseta pornograficzna. Nic nie mówiłam księdzu, bo było mi wstyd i głupio. Powiedziałam o tym fakcie Sławkowi, a on się wtedy tak dziwnie uśmiechnął. Natomiast Łukasz , kuzyn Sławka, który do nas często przyjeżdżał i również chodził na plebanię, powiedział: "niech ciocia zajrzy do tej gabloty, gdzie są kasety, tam jest jeszcze jedna, ze zdrapaną naklejką".✍
2019-08-11 11:07:16
donekT: jasper-Q, Już byli tacy fachowcy, którzy twierdzili w podobny sposób. Postać Pol Pota jest znana? Nawet nauczyciel/pedagog z wykształcenia otrzymanego w Paryżu. Zatem spec od wychowywania kolejnych pokoleń.
2019-08-11 11:08:12
krzysztof.mm: ✍Maria R. do księżej gabloty nie zagląda. Tymczasem jej syn dostaje od duchownego coraz droższe prezenty.✍ Matka w prokuraturze: – Początkowo ksiądz kupował Sławkowi rzeczy i ubrania, później kupił mu komputer i drukarkę, komplet głośników do komputera, dał mu też złoty sygnet, łańcuszek złoty, złoty brelok firmy Mercedes [prezent od producenta dla świetnego kierowcy z Gdańska]. Sławek dostał też dwa zdjęcia księdza Jankowskiego z dedykacją i ja te zdjęcia podarłam. W jednym dniu ksiądz potrafił wydać dwa tysiące złotych na mojego syna, kupując mu na przykład oryginalne markowe dresy i buty. ✍
2019-08-11 11:10:07
krzysztof.mm: ✍Wśród prezentów jest komórka – ksiądz ma na plebanii wiele telefonów na kartę i jeden po prostu chłopcu daje. Jest też bilet wielokrotnego wstępu do sopockiego aquaparku, uprawniający do wprowadzenia czterech osób. Sławek sam korzysta i zaprasza kolegów. Pewnego wieczora wraca z pływalni wyraźnie nieswój. Wcześniej pleban kilka razy dzwonił do jego rodziców, pytał, gdzie syn jest. Miał przyjść na Profesorską, lecz się nie zjawił.✍ Matka w prokuraturze: – Sławek od dziecka, gdy miał jakieś problemy, nie mówił tego wprost, tylko pisał na kartce. Wtedy napisał mi: "Wolałem być z kolegami niż pójść do księdza. Zaraz ci coś napiszę, tylko się nie przestrasz. Jankowski jest homoseksualistą". Chciałam ze Sławkiem o tym porozmawiać, ale nie mogłam nawiązać kontaktu. O kartce ani mężowi, ani nikomu innemu nie powiedziałam. Nie wiedziałam, czy wierzyć dziecku. Przecież jego oskarżenia dotyczyły takiej osobistości. Przecież to ksiądz. Zauważyłam jednak, że na pożegnanie całuje mojego Sławka prosto w usta. W domu o to zapytałam. Syn mi powiedział, że ksiądz całuje w usta wszystkich chłopców. Powiedziałam mu, by na to nie pozwalał. On chyba tylko wzruszył ramionami.✍
2019-08-11 11:11:25
krzysztof.mm: ✍Nazajutrz matka ministranta postanawia rozmówić się z kapłanem. Pyta wprost, czy sypia z jej synem w jednym łóżku. Proboszcz nie zaprzecza. – Zaznaczył jednak, że do tyłka mu się nie dobiera i mogę być spokojna. Ja mu w to uwierzyłam. Tłumaczył mi, że jest starszym, schorowanym człowiekiem i musi mieć kogoś przy sobie w łóżku przez całą noc. Dodał że jego pracownik Marek [tu nazwisko] również z nim sypiał oraz jego kierowca Krzysztof [tu nazwisko] też. Wiem, że ksiądz choruje na prostatę, ale wtedy nie zapytałam, co to za choroba, że musi mieć młodego chłopca w łóżku.✍
2019-08-11 11:13:04
krzysztof.mm: ✍Na pytanie przesłuchującej prokurator Beaty Nowakowskiej matka wyjaśni jeszcze coś: – Wiem, że do księdza nocami przychodzili na plebanię inni chłopcy, którzy również wcześniej byli ministrantami [...] Byli to: Sebastian [tu nazwisko], Paweł [tu nazwisko], który mieszka bardzo blisko kościoła Brygidy, Michał [tu nazwisko] oraz Zbyszek [tu nazwisko], syn innej pani, która sprzątała [w rzeczywistości wykonywała inne prace] u proboszcza Jankowskiego w kancelarii. Ten ostatni chłopak leczył się w ośrodku z uzależnienia od narkotyków. [...] - Ksiądz wikary Czaja mówił mi, że na plebanii dzieją się straszne rzeczy, że który z młodych chłopców przekroczy próg księdza prałata, ten się sukcesywnie stacza. Że proboszcz już upatrzył sobie kolejnego chłopca po Sławku – jego kuzyna Łukasza. Chłopak dobrze się uczy. Ksiądz Czaja powiedział, że będzie go ostrzegał, aby nie przychodził na plebanię. Powiedział jeszcze, że ksiądz prałat będzie tego wszystkiego żałował.✍
2019-08-11 11:15:00
krzysztof.mm: msze i nabożeństwa online - tak jak historia pedofila Jankowskiego, katolickiego księdza któremu jeszcze niedawno stawiano pomniki i do dzisaj jest pod biskupia ochroną +++ https://ksiazki.wp.pl/milosc-ksiedza-pralata-oto-co-dzialo-sie-w-parafii-sw-brygidy-w-gdansku-6410619391531137a
2019-08-11 11:19:38
donekT: krzysztof-Q W tej sprawie lub podobnej, dotyczącej usłużnego prałata Lew Starowicz miał jakiś udział, np. jako biegły? O czym zaważyła jego postawa??? No śmiało krzysztof-Q
2019-08-11 11:29:14
jasper: donek, bronek czyli nasz ox. niunius w zaparte broni pedofila Jankowskiego, w zaparte bedzie bronil Paetza i jego kumpla Jedraszewskiego, ktory to wszystko chowal pod dywan. Ochyda bierze.
2019-08-11 11:43:27
donekT: jasper-Q Niby gdzie? Do długiej listy Twoich jasper-Q przewinień, na tym portalu, należy dodać POMÓWIENIE i to wielokrotne.
2019-08-11 12:16:56
skuter66: W każdej grupie zawodowej znajdziecie ludzi o skłonnościach pedofilskich, których trzeba karać i leczyć, nie wiem w jakim celu cytujecie zeznania, chyba żeby podgrzewać emocje.
2019-08-11 14:24:26
jasper: skuter66, tylko murarz nie mowi z ambony o moralnosci i nie mowi Polakom jak maja zyc. Jak zlapia go za przestepstwo na dzieciach, idzie od razu do wiezienia a nie przenosza go na inna budowe, podaja jego nazwisko na liscie przestepcow pedofilskich Ziobry. Taka „mala” roznica.
2019-08-11 17:19:14
krzysztof.mm: no tak - strusie wciąż z głową w piachu, skutery rzężą i nie odpalają - to ekstra dla dla was te cytaty, a niech wam oczy wykolą
2019-08-11 18:39:22
666: Też nie wiem po co Krzysiek cytuje zeznania. Kto wie i go to obrzydza, to i tak obrzydzony pozostanie, a kto... a z resztą... jak widać indoktrynacja z dzieciństwa zbiera owoce.
2019-08-11 18:47:03
donekT: jasper-Q TEORIA KRYTYCZNA SIĘ KŁANIA, przypomnij sobie "kazanie" z ubiegłego tygodnia, było o TEORII KRYTYCZNEJ. // https://wiadomosci.ox.pl/msze-i-nabozenstwa-online,58981// Bynajmniej komuś nie chodzi o OFIARY, PROFILAKTYKĘ, SPRAWIEDLIWOŚĆ WZGLĘDEM SPRAWCÓW i SŁUSZNĄ WOBEC NICH KARĘ, a problem przez kogoś ograniczany jest do jednej grupy. Ciekawe dlaczego (zapomina się o Polańskim, Kroloppie, Trynkiewiczu, statystykach). jasper-Q, może Ci jasper-Q przypomnieć, kto starał się usprawiedliwiać Polańskiego??? (również na tym portalu).
2019-08-11 18:48:22
donekT: jasper-Q z analizy poszczególnych wypowiedzi, można zauważyć, iż ktoś zagadnienie traktuje instrumentalnie, KABOTYŃSKO, a ofiary traktuje przez pryzmat "mięsa armatniego" i bazuje na ich krzywdzie w celu osiągnięcia np. politycznych interesów i kolejnego punktu etapu. Chociażby w imię Teorii Krytycznej, zakładającej wadliwą rzeczywistości i sytuację nierozwiązalnego konfliktu. Tym sposobem NEOMARKSIŚCI ciągle wyszukują sobie jakieś ideologiczne ofiary, które należy wyzwalać. W interesie NEOMARKSISTÓW nie leży rozwiązanie żadnego problemu, tylko jego eskalacja. Nie liczą się z losem docelowo wyzwalanej grupy, tylko ze swoim politycznym interesem i tym aby politycznie nośny temat trwał jak najdłużej. Dla przypomnienia charakteru TEORII KRYTYCZNEJ każda rzeczywistość społeczna jest genetycznie wadliwa, ponieważ realizuje interesy dominującej klasy społecznej. Podstawą dominacji jest przemoc, w każdym elemencie rzeczywistości tkwi mechanizm przemocy. Wadliwość ta jest nieusuwalna, ponieważ dominacja i przemoc stanowią istotę każdej rzeczywistości społecznej. Tworzenie pozytywnych programów i działanie w celu naprawy wadliwej rzeczywistości nie mają sensu, ponieważ mogą doprowadzić tylko do powstania nowej, ale również wadliwej rzeczywistości. ISTOTA POSTĘPU nie leży więc w pozytywnym działaniu, ale w ujawnianiu wadliwości i nieustannej destabilizacji i destrukcji status quo. POSTĘPOWA NIE JEST KONSTRUKCJA, ALE KRYTYCZNA DESTRUKCJA. Stąd niektórym wydaje się takie pożyteczne prowokować, nagłaśniać i wytykać kwestie deprecjonujące funkcjonujący system, zwłaszcza w sferze moralności.
2019-08-11 18:53:56
donekT: jasper-Q, Na jakiej podstawie, w obecnie obowiązującym systemie prawnym, któraś z grup miałaby być w jakiś sposób uprzywilejowana i traktowana lepiej od innych??? Nobilitacje zniesiono już w KONSTYTUCJI MARCOWEJ roku 1921.
2019-08-11 18:57:19
donekT: jasper-Q, Jaką opinię w odniesieniu do czynów Jankowskiego wydał swego czasu Lew Starowicz? Zdaje się, iż w pewnej kwestii Twój jasper-Q kolega po fachu. Czy Ty jasper-Q uważasz, iż postawa Lwa Starowicza była właściwa?
2019-08-11 19:00:58
donekT: krzysztof-Q, Skoro Ty krzysztof-Q nie przepucowałeś wydechu, zatem się później nie dziw, iż jak Ty krzysztof-Q to ująłeś cytat " skutery rzężą i nie odpalają" koniec cytatu. krzysztof-Q, co w kwestii Lwa Starowicza? Postanowiłeś schować głowę, czy co tam masz, w piasek?
2019-08-11 19:10:45
donekT: Moja ukochana 666 postanowiła się pojawić;D:D:D Jak miło;D:D:D Czasami powinnaś, np. w siodle, trochę nieco więcej się zastanowić w zakresie poruszanych z mojej strony zagadnień. Teoria Krytyczna, Zwrot Lingwistyczny, Neomarksistowskie Pojęcie PRAWDY etc. bardzo wiele wyjaśniają i pewne nielogiczne dla wielu zachowania ze strony niektórych, nagle stają się oczywiste. Zawsze podaję literaturę, zatem 666 DO DZIEŁA. PS To nie ja zdradziłem. Pozdrawia Nocny Kochanek;)
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować: