Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Grygierek z wotum i absolutorium

Wczoraj (27.06.2023) Rada Miejska w Strumieniu udzieliła Burmistrz Miasta, Annie Grygierek wotum zaufania i absolutorium.

Po stwierdzeniu kworum (13 radnych obecnych, dwoje nieobecnych), zaakceptowaniu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji, radni przystąpili do wysłuchania informacji o działalności Burmistrz oraz Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami. Następnie Rada zajęła się projektami uchwał:  uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2027 w Gminie Strumień,  uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Obie jednogłośnie przyjęto, podobnie, jak kolejne: zmianę budżetu oraz zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień. Porządek obrad wraz z projektami uchwał i wynikami głosowania znaleźć można TUTAJ

"To był trudny rok"

 Najważniejsze głosowania tego dnia dotyczyły wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza. Głosowanie w ich sprawie było poprzedzone przedstawieniem dokumentów niezbędnych do udzielenia wotum zaufania i absolutorium, m.in.: sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawienia informacji o stanie Gminy Strumień za 2022 rok, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

- Burzliwe wydarzenia międzynarodowe ubiegłego roku, których skutki odczuwamy wszyscy, dowodzą, jak ważną rzeczą w naszym życiu jest stabilność, zwłaszcza ta na poziomie naszej małej ojczyzny. Rok 2022 był dla nas wszystkich rokiem trudnym, ale dla Gminy Strumień pod wieloma względami dobrym. Był bogaty w możliwości na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych – z czego korzystaliśmy. Ubiegły rok był też czasem kontynuacji projektów infrastrukturalnych, które realizujemy w ostatnich latach. Kiedy trzy lata temu w Polsce wybuchła pandemia koronawirusa mieszkańcy gminy Strumień podjęli wspólne działania. W 2022 roku ponownie udowodnili, że mają wielkie serca i potrafią działać razem. – mówiła na sesji Anna Grygierek, burmistrz Strumienia: - Osiągnęliśmy bardzo dużo, ale to tylko dzięki intensywnej pracy i dobrej współpracy, za którą dziś bardzo serdecznie wszystkim zaangażowanym w rozwój naszej gminy dziękuję. Wielokrotnie podkreślam, że realizacja wszystkich planów i projektów nie byłaby możliwa bez wsparcia życzliwych nam przedstawicieli władz różnego szczebla, a także bez współpracy m.in. z radnymi, sołtysami i przewodniczącą rady mieszkańców, radami sołeckimi, radą mieszkańców, pracownikami Urzędu Miejskiego w Strumieniu i gminnych jednostek, druhami z Ochotniczych Straży Pożarnych, czy też prężnie działającymi na terenie gminy organizacjami społecznymi. Ale przede wszystkim, te pozytywne zmiany nie byłyby możliwe bez zaangażowania i współpracy całej naszej społeczności.

 Zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie w roku 2022 w Strumieniu zrealizowano dochody w kwocie 86 351 435,58 zł, z czego dochody majątkowe to kwota 4 996 071,19 zł, zaś wydatki zrealizowano w kwocie 89 120 942,30 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 17 936 050,15 zł. Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem budżetu w kwocie 2 769 506,72 zł, wobec planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 13 877 197,95 zł.

- Pod względem gospodarczym to był dobry rok dla Gminy Strumień, bo wiele zadań udało się zrealizować – mówiła Grygierek. 

Absolutorium, wotum i kwiaty

Pozytywnie na temat realizacji ubiegłorocznego budżetu wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachunkowa. Podobną opinię wydała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Strumieniu. Za podjęciem uchwały dotyczącym udzielenia wotum zaufania Burmistrz Strumienia Annie Grygierek zagłosowali wszyscy obecni radni. Tak samo w przypadku udzielenia jej absolutorium. Burmistrz otrzymała kwiaty od Rady z życzeniem pomyślnej dalszej pracy:

- Bardzo, bardzo dziękuję. To był trudny rok. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie każdy z nas przezywał szok i ogromne emocje. I był to rok, który pokazał, że możemy się zjednoczyć i wspólnie wiele zrobić, zarówno mówię tutaj o wsparciu dla naszych przyjaciół, sąsiadów z Ukrainy […] jak i o działaniach na rzecz naszej małej ojczyzny. Dziękuję za wspólną pracę zarówno w imieniu w swoim jak i innych osób, które na co dzień wspierają funkcjonowanie naszego urzędu – dziękowała.

 

NG

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: