Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Brenna: sesja absolutoryjna (na żywo)

Dziś (19.06.2024) o 16:00 rozpocznie się sesja absolutoryjna w Gminie Brenna.

Sesja absolutoryjna to najważniejsza sesja w ciągu roku w danej gminie czy mieście. Na niej radni udzielają absolutorium i wotum zaufania dla Wójta. Prócz absolutorium dziś radni z Brennej będą decydować m.in. o powołaniu Rady Seniorów Gminy Brenna, udzieleniu pomocy dla powiatu czy w sprawie zmian w budżecie.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok.
 7. Przyjęcie Raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.
 8. Informacja Przewodniczących Komisji Rady o pracach między sesjami.
 9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Brenna za 2023 r.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Brenna,

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2023 rok,

3) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Brenna,

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi Cieszyńskiemu,

5) w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Brenna oraz nadania jej statutu,

6) w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania,

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/514/24 Rady Gminy Brenna z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych lub wodociągowych i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej,

8) w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej,

9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Górki Wielkie,

10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

11) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2024 rok,

12) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brenna na lata 2024-2031.

 1. Rozpatrzenie wezwań organów nadzoru.
 2. Rozpatrzenie rozstrzygnięć organów nadzoru.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie sesji.

Materiały do sesji: TUTAJ

 

Transmisja online:

NG

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: