Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Likwidacja biblioteki, ''Żabi Kraj'', taryfa za wodę - czyli sesja w Dębowcu

W Gumnach mieszkańcy nie wypożyczą już książek. Na ostatniej sesji (17.12) Rady Gminy Dębowiec samorządowcy podjęli decyzję o likwidacji filii nr 1 Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu znajdującej się w Gumnach. Decyzję tę uzasadnili brakiem zainteresowania ze strony mieszkańców.

Jednym z ważniejszych punktów w porządku obrad grudniowej (17.12) sesji w Dębowcu było ustalenie stawki za śmieci. Jak już informowaliśmy na łamach naszego portalu mieszkańcy Gminy od stycznia będą płacić więcej. Czytaj również: Nowe stawki za odpady.

Sporo uwagi samorządowcy poświęcili także uchwale w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dębowiec. Obecny na sesji, Prezes Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Janusz Stec szczegółowo odpowiadał na pytania radnych. Punkt ten znalazł się w porządku obrad ponieważ dana taryfa obowiązuje jeden rok. Na 70 dni przed wprowadzeniem nowej WZC są zobowiązane do złożenia na ręce włodarza gminy, czy miasta wniosku taryfowego, który podlega weryfikacji oraz sprawdzeniu pod względem prawidłowości opracowania i przyjętych tam kosztów. Nowa stawka opłaty za 1m3 dostarczonej wody w stosunku do obowiązującej obecnie taryfy wzrośnie o 6 groszy, przy jednoczesnym obniżeniu opłaty stałej - przyznał Prezes. Radni jednogłośnie podjęli wspomnianą uchwałę, która będzie obowiązywać w okresie od 1.02.2016 do dnia 31.01.2017 roku, zgodnie z przedstawionym wnioskiem Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Spółki z o.o. z siedzibą w Ustroniu.

W porządku obrad znalazła się również uchwała w sprawie likwidacji filii nr 1 Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu znajdującej się w Gumnach nr 134. Decyzja ta jest podyktowana brakiem zainteresowania filią. Biblioteka miała 11 czytelników z tego tylko jeden uczęszczał do filii regularnie. Dorota Krzyżanek z Urzędu Gminy przyznała, iż zgodnie z procedurą istniała konieczność zasięgnięcia opinii w sprawie likwidacji z Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach. Przy czym opinia ta nie jest wiążąca. Krzyżanek odczytała treść opinii. Biblioteka negatywnie odniosła się do likwidacji. 

W uchwale dotyczącej likwidacji czytamy, iż czynności likwidacyjne obejmują przede wszystkim: uregulowanie spraw pracowniczych, zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie ich do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu, sporządzenie protokołów stanu majątku, uregulowanie wymagalnych należności, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji, sporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczych w zakresie majątku Filii Bibliotecznej. Majątek nieruchomy i ruchomy likwidowanej filii przechodzi na własność Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu filia w Ogrodzonej i zostanie zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami oraz  z zachowaniem zasad gospodarowania majątkiem komunalnym. Jak dodała dyrektor biblioteki, czytelnicy którzy byli zapisani w Bibliotece w Gumnach zostaną przeniesieni do filii w Ogrodzonej lub Dębowcu. Czynności likwidacyjne powinny zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2015r. Uchwała została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Krótka dyskusja rozwinęła się również w podpunkcie dotyczącym kontynuacji członkostwa Gminy Dębowiec w Stowarzyszeniu Rybackim „Żabi Kraj”. Jest to uchwała, która podtrzymuje nasze członkostwo w tym stowarzyszeniu – zaznaczył Wójt Tomasz Branny. Koszty udziału Gminy w tym stowarzyszeniu to 3600 zł rocznie. Korzyści z członkostwa mają głównie indywidualne gospodarstwa rybackie bądź przedsiębiorstwa działające w tym przypadku na terenie Gminy Dębowiec. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Pod koniec sesji władze Gminy oraz radni oficjalnie podziękowali wieloletniej kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odchodzącej na emeryturę za wiele lat pracy. Szczegółowy program grudniowej sesji można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Dębowiec.

 

MSZ

źródło: ox.pl
dodał: MSZ

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: